Výroba na míru Výroba na míru
Produkce v rekordním čase Produkce v rekordním čase
Kvalita od roku 1961 Kvalita od roku 1961
Osobní zákaznické poradenství Osobní zákaznické poradenství

Průmyslové etikety

Průmyslové etikety

Hledáte etiketu, která se hodí ke značení produktů a při směrování logistických procesů v oblasti průmyslové výroby, strojírenství, zboží a zařízení? Objednejte průmyslové etikety od Labelprint24.com!

 
 • Perfektně drží na různých površích
 • Prvotřídní viditelnost a čitelnost i za náročných okolností
 • Prvotřídní kvalita tisku a zpracování

Objevte celý sortiment etiket od Labelprint24.com!

 • Produkce
  Od 2 dní
 • Materiál
  Fólie / Papír
 • Formát
  100% volný
 • Možnost
  Zušlechtění fólií / Lak

Výběr produktu

Obsah - otvírat
Průmyslové etikety – vždy na jistotu

Průmyslová etiketa
© Knorr Bremse Berlin

1. Co jsou průmyslové etikety?

Pod souhrnným pojmem průmyslové etikety se rozumí všechny druhy etiket, které přejímají jednu nebo více funkcí značení, aby podpořily průmyslovou masovou výrobu produktů, strojů a zboží. Kromě nejdůležitější funkce, čímž je označování produktů, patří také řízení logistických procesů k úkolům průmyslových etiket.

1.1. Jak se odlišují průmyslové etikety od ostatních etiket?

Průmyslové etikety se odlišují od ostatních etiket, například v obchodní nebo kancelářské oblasti, speciální strukturou a kvalitou materiálu. Tyto rozdíly jsou zapříčiněny podmínkami, jimž jsou průmyslové etikety vystaveny během jejich používání.

Tyto komplexní podmínky zahrnují vysoké požadavky na bezpečnost označování průmyslových výrobků a dohledání produktů, podmínky životního prostředí, jakož i velké množství pro průmysl specifických nebo meziodvětvových právních předpisů a norem pro etikety. Příklady zahrnují nařízení GHS o nebezpečných látkách, směrnici o GMP nebo nařízení o informacích na potravinách.

Stručně řečeno: Průmyslové etikey musí být vždy o něco lepší a bezpečnější než štítky pro jiné oblasti použití..

1.2. Jaké jsou požadavky na průmyslové etikety?

 • Průmyslové etikety jsou těžce pracujícím pracovníkem:
  Průmyslové etikety často odvádějí svojí práci za extrémních vnějších podmínek a v náročném prostředí. Ve venkovním prostředí, vlhku nebo mastném prostředí, za horka, chladu, při velkých vibracích i vysokém UV záření musí zůstat dlouho pevně nalepené a čitelné, neboť takové jsou i podmínky typické pro průmyslovou masovou výrobu. Struktura průmyslových etiket vyžaduje obzvláště vysoce kvalitní materiály, např. fólie odolné proti poškrábání, adhezivní lepidla pro náročné podklady nebo pro potraviny se hodící tonery. Výroba etiket se musí také provádět ve zvláště vysoké kvalitě, vše ohledně hromadného tisku v souladu s GMP. Pokud zde šetříte, šetříte na špatném konci a možná budete muset počítat s drahými dodatečnými náklady.

 • Průmyslové etikety podporují inovace:
  Aby bylo možné průmyslové etikety dále optimalizovat a ještě lépe je přizpůsobit Vašemu způsobu použití, pohráváme si stále s novými inovativními technologiemi v oblasti výroby, logistiky a použití etiket. Průmyslové etikety podporují inovace v oblasti výroby etiket; díky tomu můžeme používat v první linii pojmy jako RFID nebo tištěná elektronika ve spojení s průmyslovými etiketami.

 • Průmyslové etikety nejsou žádným modním výstřelkem:
  U mnoha průmyslových etiket nezáleží na povrchní kráse, ale na „vnitřních hodnotách“. Jaká je nejhezčí stříbrná barva, když na etiketách nezůstává téměř žádné místo pro čitelné informace o produktu? Toto zaměření na účelnost však nevylučuje skutečnost, že dobrý design štítku může podporovat i marketingovou fukci průmyslových etiket při označování výrobků, např. v potravinářském průmyslu. Právě u produktů pro spotřebitele hrají účinky reklamy rozhodující roli při nákupu, v případě louhů, kyselin nebo jiných chemikálií nikoliv.

 • Průmyslové etikety jsou mistry navigace:
  Bez funkční logistiky by průmyslová výroba nefungovala. Logistické etikety se používají k zajištění optimálního toku zboží od dodavatele k OEM a v rámci podniku. Každá přepravní položka je označena vámi a v případě potřeby ji lze bezpečně sledovat. Logistické štítky jsou k dispozici v mnoha verzích: jako etiketa s čárovým kódem s postupným číslováním nebo jako RFID etikety s elektronickou čitelností.

2. Vybraná odvětví podrobněji

Mezi přední průmyslová odvětví v Německu patří automobilový, strojírenský, chemický a potravinářský průmysl. V těchto čtyřech klíčových odvětvích se dosahuje nejvyšší přidané hodnoty, pracuje zde většina pracovníků a vyrábí se zde největší počet výrobků a zboží. Tyto čtyři průmyslová odvětví se značně liší, ale jedno mají všechny společné: velkou poptávku po průmyslových etiketách.

2.1. Průmyslové etiky pro automobilový průmysl

Průměrné auto se skládá asi z 10 000 dílů; může to být ale i více. Jednotlivé díly vyrábí dodavatelé z celého světa, přepravují se na jiné dodavatele nebo do OEM, kde jsou seskupeny do mnoha různých skupin výrobků (elektřina, motor, převodovka, karosérie, brzdy, osvětlení atd.).
Každá z děchto 10 000 částí musí být označena určitým způsobem pomocí automobilových etiket a lze je v případě poškození vysledovat v celém dodavatelském řetězci. Etiket pro automobilový průmysl je celá řada:

Technické etikety zajišťují identifikaci produktu, usnadňují logistiku a dodávku náhradních dílů a zaručuje spolehlivé dohledání mnoha jednotlivých součástí automobilu, autobusu nebo kamionu.

Ať už se jedná o etikety s čárovými kódy, QR-kódy, typové štítky, štítky na dokumentaci nebo laminované etikety: Všechny etikety pro automobilový průmysl musí splňovat vysoké požadavky na kvalitu. Vyžaduje se velmi dlouhá živontost, spolehlivá přilnavost při vysokých teplotách, jaké mohou nastat mimojiné i v motorovém prostoru. Aby bylo možné je číst po mnoha letech na silnici, musí být automobilové etikety odolné proti poškrábání, vyblednutí a necitlivé na benzín, naftu a kyselinu akumulátoru.

Etikety s UL certifikací (UL = Underwriters Laboratories) optimálně splňují charakteristiky nezbytné pro automobilové etikety: Ať už je to průkaz originality, sledovatelnost nebo ochrana proti manipulaci a krádeži. Se správným částečným označováním je zajišťován nejvyšší stupeň bezpečnosti pro dodavatele, OEM, prodejce automobilů a nakonec „hrdým“ řidičům osobních nebo nákladních vozidel.

Druhy automobilových etiket:
 • etikety na pneumatiky
 • logistické etikety
 • samolepící etikety
 • etikety s čárovým kódem
 • etikety s QR kódem
 • prázdné etikety
 • číslované etikety
 • archivační stítky
 • sendvičové etikety
 • duplexní etikety
 • bezpečnostní etikety
 • termoetikety
 • typové štítky
 • RFID etikety
 • etikety na baterie
 • etikety chránící před prachem
 • motorové etikety
 • dokumentační štítky
 • etikety s UL certifikací

2.2. Průmyslové etikety pro strojírenský průmysl

Průmyslové etikety pro průmyslové použití
© Thinfilm


Roste a roste a roste – strojírenský průmysl patří k nejdůležitějším exportním odvětvím německého hospodářství. Ve stroji, který opouští podnik, a na něm se vydávají na cestu také průmyslové etikety. Typická pro označování ve strojírenství je skutečnost, že průmyslové etikety nejsou vyráběny v obrovských množstvích, ale budou mít obzvláště vysokou kvalitu

Stroje a vybavení se počítá za běhu. Používají se za všech povětrnostních podmínek a často nepřetržitě. Tím pádem jsou motory, turbíny, dopravní systémy nebo obráběcí stroje vystaveny konstantnímu opotřebení. Tento dlouhodobý provoz a opotřebení musí také průmyslové etikety rovněž zohledňovat.

Informace a bezpečnost – oba požadavky stojí u průmyslových etiket pro strojírenský průmysl na prvním místě. Na jedné straně poskytují informace o označení strojů a přístrojů, na druhé straně často obsahují bezpečnostní a provozní pokyny. Někdy musí etikety na strojích plnit také funkci reklamy; logo Heidelbergu, HP nebo CAT má v daném odvětví vysokou hodnotu.

Vzhledem k tomu, že stroje a zařízení jsou často provozovány venku, v továrnách, skladištních halách nebo dílnách a jsou tak vystaveny spoustě nečistot, mastnotě, olejům, prachu, třískám a čistícím prostředkům, používají se pro tyto průmyslové etikety vhodná pevně držící lepidla. Etikety by měly mít dlouhou životnost, odolnost proti oděru a poškrábání, aby byly i po letech provozu stále čitelné.


Ve strojírenství rozlišujeme mnoho typů etiket:
 • varování
 • dílčí etikety
 • identifikační etikety
 • pokyny pro údržbu
 • typové štítky
 • kontrolní etikety
 • bezpečnostní etikety
 • etikety s čárovým kódem
 • kabelové etikety
 • varovné štítky
 • etikety na přepravních kontajnerech
 • etikety pro náhradní díly
 • logistické etikety
 • číslované etikety
 • servisní štítky
 • záruční pečetě
 • termoetikety
 • vysokoteplotní etikety
 • kovové štítky
 • inventární etikety
 • etikety s UL certifikací

2.3. Průmyslové etikety pro chemický průmysl

Chcete-li se dozvědět více o tomto typu průmyslových etiket, podívejte se na náš stávající blogový článek ochemických etiketách .

2.4. Průmyslové etikety pro potravinářský průmysl

Chcete-li se dozvědět více o tomto typu průmyslových etiket, podívejte se na náš stávající blogový článek opotravinových etiketách .
Průmyslové etikety potraviny
© Thinfilm

3. Vybrané typy průmyslových etiket

Průmyslové etikety na roli
© Thinfilm

3.1. Typové štítky

Typové štítky jsou „dokladem“ technického vybavení nebo stroje, jeho jasné a úplné označení. Informace na typovém štítku informují kupujícího, obsluhu, uživatele, dovozce apod. o výrobci, roce výroby a shodě CE a poskytují důležité technické údaje, jako jsou data o výkonu a bezpečnostní pokyny.

Co vše musí být uvedeno na typovém štítku a jaké stroje musí mít typový štítek, upravuje Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG ze dne 29.6.2006. Typové štítky by měly být vhodně zvoleny s ohledem na úlohy konkrétního stroje, tj. odolné proti mechanickému a chemickému zatížení během používání. Typový štítek musí odolat i očekávaným vlivům jako je světlo, teplo, chlad, počasí atd. Materiály a provedení by měly být takové, aby veškeré údaje zůstávaly za běžných provozních podmínek trvale čitelné. Typové štítky jsou proto často vyrobeny z eloxovaného hliníku nebo nerezové ocely, častěji také z plastu nebo plastové fólie. Příslušné informace jsou vyraženy, leptány, gravírovány nebo vytištěny. Úkolem výrobce je zvolit vhodné materiály a metody s ohledem na stroj.

3.2. RFID etikety

RFID etikety jsou radiové štítky, které se používají k označení výrobků v nákladní dopravě, např. palety, spotřební jednotky nebo na policii. RFID znamina „radiofrekvenční identifikace“. RFID etikety umožňují automatickou identifikaci a lokalizaci objektů a tím výrazně usnadňují sběr dat. Systém RFID se skládá z transpondéru, který je umístěn na předmětu nebo na živé bytosti a obsahuje charakteristický kód a čtecího zařízení pro čtení této identifikace.

3.3. Bezpečnostní etikety na produkty

Bezpečnostní etikety na produkty zajišťují bezpečnost strojů a zařízení. Potištěné příkazy, zákazy a varováními ukazují obsluze správné chování, aby tak zajistily hladký provoz a ochranu člověka a stroje. Vzhledem k dostupnému prostoru na bezpečnostních štítcích nelze zobrazit podrobné informace o bezpečnosti a používání. Možným řešením problémů s místem by byly elektronicky čitelné, tištěné kódování.


4. Materiály průmyslových etiket

4.1. Průmyslové etikety z fólie

Fóliové etikety jsou nejlépe vybaveny pro většinu funkcí průmyslového značení. Etikety z fólie jsou poněkud dražší, ale vyznačují se vyšší odolností. Použité fóliové etikety zahrnují plasty jako polyester (PET), polyethylen (PE), polypropylen (PP) a speciální vysoce výkonné fólie.

Průmyslové etikety na deskách s plošnými spoji, kotlích, kontrolních stanovištích nebo v motorovém prostoru musí být schopny odolat velmi vysokým teplotám. Pokud se musí dokonale přilepit na vlhký, mastný nebo velmi hrubý povrch, používají se průmyslové etikety z PET materiálu, tzv. vysokoteplotní etikety. Speciální povrchová úprava PET fólie zajišťuje optimální tisk při všech tiskových procesech, jako je laserový a termotransferový tisk. PET fólie jsou extrémně robustní, a proto jsou zvláště vhodné pro široký teplotní rozsah v rozmezí od -50 do 140°C, krátkodobě až do 150°C. Vysoká odolnost PET fólií vůči chemikáliím a silným tahovým silám otevírá široké pole použití plastových etiket.

4.2. Průmyslové etikety z papíru

Není vždy nutné, aby byly průmyslové etikety obzvlášť odolné okolním vlivům a velmi dlouho trvanlivé. Tak jako je tomu například u přepravních etiket, jsou potřebné jen na krátký čas po dobu transportu, nebo identifikační etikety pro strojírenské nebo náhradní díly, které nejsou uloženy venku, nýbrž v bezprašných suchých skladech. Pro tyto a další typy průmyslových etiket je etiketový papír zcela adekvátní řešení s nejlepším poměrem cena/výkon. Je-li to žádoucí, může být povrch etiket dodatečně lakován nebo laminován podle tištěného motivu, aby se zlepšila jeho trvanlivost.

4.3. Lepidla pro průmyslové etikety

Nejhezčí motiv a nejsilnější fólie nejsou nijak užitečné, když tyto průmyslové etikety opět spadnou z nádoby nebo nějaké součástky. Klíčovou roli pro průmyslové etikety hraje lepidlo. Také u lepidla platí: Vždy jděte na jistotu! Výběr průmyslových lepidel je nesmírně velký, od snímatelných lepidel až po ultra silnou adhezi za extrémních podmínek. Požadavky které jsou na lepidla průmyslových etiket kladeny jsou mj.:

 • extrémně dobrá počáteční přilnavost
 • odolnost proti mořské vodě
 • odolnost vůči chemikáliím
 • pružnost
 • dobrá přilnavost k prašným, porézním, mastným a mokrým povrchům
 • vhodné pro potraviny / nízkomigrační
 • minimální propustnost lepidla

Příkladem lepidla, vhodného pro průmyslové účely, je High-Tech lepidlo na bázi akrylátu, citlivé na tlak. Průmyslové etikety s permanentním lepidlem na bázi akrylátu, citlivým na tlak jsou charakteristické svými vlastnostmi pro další zpracování. Především díky agresivní lepivosti se používá lepidlo na bázi akrylátu zejména u kritických povrchů, jako je hrubá lepenka nebo pro lepení ampulí, kovových nádob, chemických plnidel a horkých výplní. Ve spojení s PET fólií jsou ideální pro použití při vyšších teplotách. Klasickou aplikací pro tento typ materiálového mixu je typový štítek.

5. Důležité zákony, normy a certifikace

Co znamená GHS?

Globální harmonizační systém (GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) Organizace spojených národů je celosvětově jednotný system klasifikace chemických látek a jejich označování na obalech a bezpečnostních listech. V evropské unii musí být provedeno nařízení pro látky do 1. prosince 2010 a pro směsi do 1. června 2015.

V USA a Kanadě platí etiketové standardy OSHA, WHMIS, FIFRA a PIMRA.

 • Co je UL kontrolní známka?
  UL znamená Underwriters Laboratories a je to nezávislá kontrolní organizace v USA. Underwriters Laboratories prověřuje různé produkty, materiály komponenty, zda odpovídají přísným normám USA. Pokud ano, je mu uděleno UL kontrolní známka. Certifikace UL je nezbytná pro všechny výrobce a dodavatele, kteří chtějí prodávat své výrobky nebo komponenty do Severní Ameriky nebo Kanady. Rovněž průmyslové etikety jsou produktem, který se do USA nebo Kanady prodává.
 • Co je nařízení o informacích na potravinách?
  Nařízení o informacích na potravinách předepisuje detailně jak mají být potraviny označeny a stanovuje pevná pravidla pro reklamu, prezentaci a prodej potravit přes internet. Zejména při označování výrobků pomocí potravinových nebo průmyslových etiket a předávání informací je třeba splnit řadu požadavků. Účelem těchto evropských předpisů je posílit práva spotřebitelů a zvýšit transparentnost. Za další je třeba harmonizovat různé vnitrostátní předpisy jednotlivých zemí EU.
 • Co je GMP?
  Pod správnými výrobními postupy (Good Manufacturing Practice, zkr. GMP) se rozumí pokyny po zajištění kvality výrobních procesů a životního prostředí při výrobě léčiv a účinných látek, ale take pro kosmetiku, potraviny a krmivo. Tyto směrnice zahrnují take podmínky (prostory, personál, řízení jakosti, dokumentace), které musí být povinně splněny při výrobě průmyslových etiket pro výrobky z výše uvedených odvětví.

6. Pohled na budoudnost průmyslových etiket

Digitalizace a automatizace jsou dvě magická slova, která popisují budoucnost průmyslové hromadné výroby. V této souvislosti je často uváděn průmysl 4.0 Technickou základnou pro průmysl budoucnosti jsou inteligentní, digitálně propojené systémy, které umožňují převážně samostatně organizovanou výrobu; Stroje, zařízení, logistika a výrobky komunikují a spolupracují přímo mezi sebou. Internet věcí vstupuje do všech průmyslových odvětví, obchodu, řemesel a i samotných čtyř stěn.

Aby tato digitální síť mohla fungova, jsou nezbytné průmyslové etikety, které za a umožňují přístup k obrovskému množství dat a za b jsou schopné bezdrátově komunikovat s odpovídajícími systémy – chytré etikety. Prostřednictvím QR kódů a radiových technologií, jako NFC (modulární technologie bezdrátové komunikace), lze využít chytré etikety k vytváření nových, rychlých komunikačních cest se zákazníky a současně k analýze dat o jejich chování.

Průmyslové etikety s NFC čipy: NFC bezdrátová komunikace je dalším vývojem RFID technologie. Narozdíl od RFID panují u NFC meziodvětvové standardy. Čip průmyslových etiket lze číst přímo u každého chytrého telefonu aniž byste stahovali aplikaci a lze jej použít pro logistické, bezpečnostní a marketingové účely. Každý čip má ve výrobním závodě jedinečné identifikační číslo a proto jej nelze padělat. Technologie NFC se aktuálně používá jako platební médium a pro autentizaci.

Očekávané klesající ceny tonerů, nové High-Tech inkousty (např. pro tištěnou elektroniku) a ještě lepší kvalita tisku bude představovat v budoucnu stále větší podíl průmyslových etiket na trhu. Vývoj, který Labelprint24 sleduje při investicích do nových technologií.

Multimédia se v budoucnu nezastaví ani před průmyslovými etiketami. Multimediální etikety mohou obsahovat informace jako je jazyk, hudba, programy malých počítačů nebo obrázky. Uživatel může také ukládat data do počítače prostřednictvím rozhraní. Takové etikety mohou být umístěny na stroji nebo zařízení, plánech údržby nebo oprav.