Volný výběr formátu Volný výběr formátu
Bezplatné doručení Bezplatné doručení
Kvalita od roku 1961 Kvalita od roku 1961
přes 15000 šťastných zákazníků přes 15000 šťastných zákazníků
1000 ETIKET od 1554 Kč - VČETNĚ DOPRAVY! objednat hned

Chemické etikety

Chemické etikety

 

Hledáte etiketu, která je díky odolnosti proti opotřebování a robustnosti perfektním řešením pro vysoké nároky chemické branže? Objednejte etikety na chemikálie od Labelprint24.com!

 
 • Perfektně drží na různých površích
 • Odolná proti kyselinám, rozpouštědlům nebo louhům
 • Odolná proti poškrábání, setření i vodě se stálou čitelností
 

Objevte celý sortiment etiket od Labelprint24.com!


 • Produkce
  Od 2 dní
 • Materiál
  Fólie I Papír
 • Formát
  100% volný
 • Možnost
  Zušlechtění fólií
  Lak

Výběr produktu

Etikety na chemikálie pro nebezpečné látky: žádný stres s GHS

Chemické etikety
 

1. června tohoto roku skončila doba pro přechod od „straých“ oranžových označení nebezpečných látek na etiketách chemikálií. Od teď už neexistuje výjimka ani pro „směsi“, protože výrobci chemikálií nebo jejích obalů, prodejci či přepraci smějí používat jen označení nebezpečných látek podle GHS standardů pro etykiety na chemikálie.

Označování podle GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) konečně nahradilo po 42 letech dosavadní evropský systém klasifikace a označování chemikálií. Od začátku června 2015 vstoupilo toto nařízení, které se vztahuje i na etykiety v chemickém průmyslu, plně v platnost.

Označování podle GHS je výtvorem tak zvaného Rio vrcholu z roku 1992 („Purple Book“), první větší mezinárodní konference, která diskutovala o otázkách životního prostředí v globálním rámci. Díky globálně platným metodám klasifikace s jednotnými piktogramy nebezpečí a poučeními by se mělo celosvětově minimalizovat nebezpečí pro lidské zdraví a prostředí při výrobě, přepravě a použití chemikálií, resp. nebezpečných látek.

Jednotné GHS etikety jsou povinné

Zavedení GHS symbolů na etiketách s nebezpečným zbožím je pro všechny zúčastněné speciální výzvou, neboť označování lahví, kartuší, dóz a kanistrů GHS etiketami s GHS symboly by mělo vést k mezinárodnímu sjednocení obchodníků s chemikáliemi.

Aby to mohlo fungovat, dostává centrální funkci obal produktu, jako etikety na chemikálie. O to důležitější je, aby výrobce etiket jako Labelprint24 tyto předpisy přesně znal a poskytl svým zákazníkům perfektní řešení etiket on demand. Materiál GHS etiket musí být odolný proti extrémním UV vlivům i počasí, otěru, stejně jako chemikáliím a rozpouštědlům, aby měl dlouhou životnost.

Jako specialisté na kvalitativně hodnotné etikety na chemikálie bychom Vám rádi dali ještě pár rad, které Vám pomohou při přechodu na GHS standardy etiket v chemickém průmyslu:

 • Místo přelepování starých etiket na chemikáliích je nákup etiket na chemikálie s GHS symboly lepší a výhodnější možnost.
 • Látky, které nepatří k nebezpečným látkam, není třeba jinak označovat.
 • Všechny nebezpečné látky, i vlastní náplně, musí mít etikety podle GHS. Kromě nádob pokrývajících denní potřebu, tedy takových, které jsou zamýšlené ke spotřebě za jeden den.
 • Označení by podle GHS mělo obsahovat minimálně jména substancí, signální slovo „pozor“, nebo „nebezpečí“, piktogramy nebezpečí, H a P věty (hazard and precautionary) ve formě čísel a disponovat CLAKS čárovými kódy. CLAKS je software pro správu nebezpečných látek a chemikálií.
 • Piktogramy nebezpečí jsou platné jen s červeným orámováním.
 • Používejte, pro co nejlepší čitelnost, vždy ten největší formát etikety, který pasuje na danou nádobu.

Aktualizace ze 14. 10. 2015

 • nové informace k nasazení normovaných GHS etiket

Update – Intenzivní konfernce akademie Fresenius s experty Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)

Problémy s místem na etiketách pro chemikálie: Kvůli nařízením CLP/GHS, nové klasifikaci a systému označování nebezpečných chemických látek v Evropské unii, které vstoupily 1. června 2015 bez dalších okolků v platnost, si lámou výrobci a odběratelé hlavu.

Kvůli novým pravidlům označování jsou producenti a výrobci etiket konfrontováni problémy s místem na etiketách na chemikáliích a GHS nálepkách. Aby stačili CLP nařízením, musí uvést podstatně více informací na produktech chemického průmyslu, než dříve. Jednoduše zvětšit povrch balení produktu a získat tak více místa pro GHS etikety, není zrovna optimální řešení, jelikož nelze obal kvůli požadovaným nízkým nákladům na výrobu, transport a skladování zvětšit.

K těmto poměrům se nedávno krátce vyjádřili experti Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na první intenzivní konfernci akademie Fresenius. Jejich odpověď na tento problém zní: Pokud se nevejdou všechny požadované CLP elementy, např. piktogramy nebezpečí, signální slova a informace ve více jazycích na etiketu na chemikálii, povolují se tím alternativní formy označení.

Nyní se diskutuje o tom, kolik jazyků má být uvedeno na skládací etiketě na chemikálie. Každopádně musí být informace na etiketě chemikálie jednoznačné, dobře čitelné a lehce viditelné. U více jazyků na jedné etiketě jde o nalezení vyvážené balance mezi velikostí etikety na nebezpečném zboží, počtem elementů k jejímu označení a velikostí písma. Pokud není třeba označení TDG (prodávajícího), může se alternativně použít směs CLP elementů k označení vnějšího obalu.

Také další otázky se musí ještě vyřešit: Není dáno, jak postupovat, když v sobě vnější obal zahrnuje více různých produktů. To se týká podle ECHA mj. role přebalů podle CLP, pojmenování na etiketách produktů chemického průmyslu, které podléhají i jiným zákonům než CLP, nebo použití bezpečnostního upozornění P501 (odstranění obsahu a obalu) u produktů, které jsou určené pro širokou veřejnost.

Jak vlastně mají GHS etikety vypadat?

Etikety na nebezpečné látky podle GHS se označují jako GHS etikety nebo etikety na nebezpečné zboží. V tomto blogu najdete informace o tom, jak má podle jednotných pravidel taková GHS etiketa, jako speciální forma etikety na chemikálie, správně vypadat. Jenom v takové podobě označení nebezpečí, které odpovídá právně danému označování nebezpečného zboží, tedy GHS/CLP nařízením, můžete etiketovat chemické látky a jejich směsi.

Jak se vyrábí etikety na nebezpečné zboží?

Etiekty na nebezpečné látky poskytují momentálnímu zprostředkovateli, prodejci, nebo uživateli díky GHS piktogramům nebezpečí, signálním slovům, H a P větám a značkám nebezpečí pro něj platná upozornění na nebezpečí, která vyplývají z konkrétní nebezpečné látky.

Při výrobě etiket na nebezpečné látky je třeba vzít v úvahu, že musí být GHS piktogramy nebezpečí na etiketách nebezpečného zboží resp. GHS etiketách výrazně vidět. Přičemž je předepsáno, že každý piktogram nebezpečí musí zaujímat alespoň patnáctinu plochy etikety nebezpečného zboží. Velikost symbolu nebezpečí nesmí být menší než 1 cm².

Pokud je třeba více GHS piktogramů nebezpečí na jedné etiketě nebezpečného zboží, použije se pravidlo výběru pořadí (článek 26 v GHS/CLP nařízeních), aby se snížil počet symbolů na GHS etiketě. 

Které elementy se musí nacházet na GHS etiketách?

Podle CLP/GHS nařízení z 2015 jsou předepsané následující údaje na etiketách nebezpečného zboží:

 • Jméno, adresa a telefonní číslo dodavatele chemického výrobku
 • Jmenovitě množství nebezpečné látky v balení, pokud není dáno jinak
 • Označení produktu
 • CLP/GHS piktogramy nebezpečí
 • Signální slova
 • Upozornění na nebezpečí
 • Bezpečnostní upozornění
 • Doplňující informace

Ne vždy se na GHS etiketách musí nacházet všechny elementy označení. Výběr prvků označení etiket nebezpečných látek se stanoví podle výsledků klasifikace. Přesná nařízení k označování a výjimkám naleznete v příloze I č. 1.2. a 1.3., příloze II a taktéž příloze III nařízení CLP/GHS 2015.

Na co si dát u etiket na nebezpečné zboží ještě pozor?

Kromě těchto povinných údajů existují ještě další formální požadavky na nové GHS etikety:

 • Etikety se musí nalepit pevně na povrch balení, nebo přímo natisknout na balení
 • GHS etikety musí být čitelné vodorovně
 • Požadované informace o chemických výrobcích musí být zřetelně čitelné a nestíratelné.
 • Látky jsou označené v tom úředním jazyce členskýho státu EU, ve kterém se mají použít – nebo ve více jazycích, pokud to negativně neovlivní čitelnost.

Použití CLP/GHS signálních slov

Podle nařízení CLP/GHS 2015 existují dvě signální slova: nebezpečí a pozor. Signální slova informují o relativním stupni ohrožení. Osoby, které s touto látkou, nebo směsí zacházejí, by měly být na nebezpečí upozorněné. Signální slovo „nebezpečí“ popisuje závážná nebezpečí. Signální slovo „pozor“ se používá pro menší nebezpečí.

Jako kompetentní, profesionální tiskárna etiket Vám Labelptint24 dodává nové etikety na chemikálie jako etikety na nebezpečné zboží, nebo GHS etikety se všemi potřebnými symboly a texty dle Vašich individuálních požadavků jako etikety na roli, nebo archu. Pokyny k použití, dávkování nebo vícejazyčné etikety na chemikálie, resp. průmyslové etikety Vám můžeme v krátké dodací lhůtě zhotovit jako bookletové etikety, nebo sendvičové etikety.

Pokud se chcete dozvědět více o etiketách na chemikálie od Labelprint24, doporučujeme Vám náš článek na blogu Etikety na chemikálie: Krása není vše.

 

4.8/5 Hodnocení zákazníků: 718