Výroba na míru Výroba na míru
Produkce v rekordním čase Produkce v rekordním čase
Kvalita od roku 1961 Kvalita od roku 1961
Osobní zákaznické poradenství Osobní zákaznické poradenství

Ochrana údajů

Prohlášení k ochraně osobních údajů

I.    Jméno a adresa správce

Správce ve smyslu nařízení Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dalších předpisů je:
harder-online GmbH
An der Borntelle 4
01619 Zeithain
Německo
Tel.: +49 751 561 68-0
E-Mail: info@labelprint24.com
Webové stránky: www.labelprint24.com, www.unserdrucker.de, www.partylabels24.com

II.    Jméno a adresa osoby pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Toni Roscher
ASS Magerl GmbH
Otto-Schmerbach-Str. 17
09117 Chemnitz
Německo
Tel.: 0371–774 10 60
E-Mail: mail@ass-magerl.de
Webová stránka: www.ass-magerl.de

III.    Obecně ke zpracování údajů

1.    Obsahy zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje uživatelů zásadně jen tehdy, pokud je to nutné pro zajištění funkcionality webových stránek, obsahů a služeb. Zpracování osobních dat našich uživatelů probíhá zpravidla se souhlasem uživatele. Výjimkou jsou případy, kdy existují důvody, na základě kterých je získání předchozího souhlasu uživatele nemožné, a právní předpisy v takových případech zpracování dat dovolují.

2.    Zákonnost zpracování osobních údajů

V případech, kdy ke zpracování osobních údajů vyžadujeme souhlas uživatele, je zákonnost dána článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2016/679 Evropské unie ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").
Při zpracování osobních údajů, které je nutné pro smluvní plnění a jejichž smluvní stranou je uživatel, je dána článkem 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro zpracování v souvislosti s vyjednáváním a přípravou smluvního plnění.
V případě zpracování osobních dat, které je stanoveno jako povinnost právním předpisem, jemuž správce dat podléhá, je zákonnost dána čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů uživatele nebo jiné fyzické osoby, je zákonnost dána čl. 6, odst. 1 písm. d) GDPR.
V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, je zákonnost dána čl. 6 odst. 1. písm. e) GDPR.
V případě, že je zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, je zákonnost dána čl. 6 odst. 1, písm. f).

3.    Výmaz údajů a doba ukládání

Osobní údaje uživatelů a dalších osob jsou vymazána nebo znepřístupněna, jakmile důvod pro jejich zpracování pomine. Data jsou ukládána po delší dobu jen pokud je toto povoleno evropskými nebo národními právními předpisy, kterými se zpracovatel řídí. Znepřístupnění nebo výmaz dat se provede také tehdy, pokud uplyne doba stanovená právním předpisem. To neplatí v případě, kdy je dána nutnost tato data nadále ukládat z důvodu smluvního plnění nebo jednání směřujícího k uzavření smlouvy.

IV.    Provoz webových stránek a vytváření záznamů o provozu (log files)

1.    Popis obsahu zpracovávaných údajů

Při každém otevření naší webové stránky získává systém automaticky data a informace ze zařízení, ze kterého je webová stránka prohlížena.
Přitom mohou být získávána tato data:
 1. Informace o typu internetového prohlížeče a jeho verze
 2. Operační systém uživatele
 3. Poskytovatel připojení uživatele
 4. IP-Adresa uživatele
 5. Datum a čas přístupu na stránku
 6. Stránky, ze kterých uživatel na naši stránku přišel
 7. Jednotlivé stránky, které v rámci našich webových stránek uživatel otevřel a doba, kterou na nich strávil
 8. Množství přenesených dat
Data jsou také uložena v záznamech našeho systému (log files). Tato data nejsou ukládána společně s jinými údaji o uživateli.

2.    Zákonnost zpracování údajů

Zákonnost pro přechodné ukládání záznamů systému o provozu je čl. 6 odst. písm. f) GDPR.

3.    Účel zpracování údajů

Přechodné ukládání IP adres je nutné, aby bylo možné stránku uživateli zobrazit. Po dobu komunikace s uživatelem (session) je nutné znát IP adresu uživatele, resp. bodu, ze kterého se připojuje.
Ukládání IP adres do záznamů serveru je nutné pro zajištění funkčnosti webových stránek. Tato data slouží také k optimalizaci a zabezpečení informačních systémů. Tyto údaje nejsou zpracovány pro reklamní nebo marketingové účely.
Vzhledem k těmto důvodům je titulem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.    Doba ukládání údajů

Data jsou smazána, jakmile je dosaženo účelu, ke kterému byla zpracována. V případě přechodného ukládání IP adresy je to ve chvíli, kdy je ukončen daný přenos (session).
V případě ukládání dat do záznamů serveru je tomu tak nejpozději 30 dní po uložení. Archivace po delší dobu je možná. V takovém případě budou IP adresy jednotlivých uživatelů anonymizovány, aby nebylo možné jednotlivé adresy klientům přiřadit.

5.    Odvolání souhlasu a možnost zamezit ukládání

Data potřebná k přenosu webových stránek a ukládání dat v záznamech serveru jen pro provoz webových stránek nezbytně nutné. Ze strany uživatele tedy neexistuje možnost odvolat souhlas se zpracováním těchto údajů.

V.    Použití souborů cookies

1.    Popis obsahu zpracovávaných údajů

Naše webová stránka používá soubory Cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány ve webovém prohlížeči, příp. na počítači, na kterém je daný prohlížeč nainstalován. Pokud uživatel webovou stránku otevře, jsou tyto soubory na počítač uživatele uloženy. Tyto soubory obsahují identifikátory, které umožňují dané zařízení ztotožnit při opětovném navštívení webové stránky.
Cookies používáme pro pohodlnější používání stránek. Některé elementy stránek vyžadují, aby bylo možné dané zařízení/prohlížeč ztotožnit při změně zobrazené stránky.
Pomocí cookies jsou uložena například:
 1. Nastavení jazyka stránek
 2. Informace o přihlášení uživatele
 3. Konfigurace produktových kalkulátorů
 4. Nad to používáme i cookies, abychom mohli získat informace o akcích, které uživatelé na stránce dělají.
Pomocí toho můžeme získat informace o:
 1. Vyhledávaných frázích
 2. Četnosti otevření stránek
 3. Používání funkcí webové stránky
 4. Provedených nákupech
Tímto způsobem získaná data jsou technickými prostředky anonymizována. Proto není bez dalšího možné tato data přiřadit uživateli. Tato data nejsou uložena spolu s dalšími daty o uživateli.
Kromě vlastních souborů cookie používáme i cookie třetích stran. Tyto cookies pocházejí od:
 1. Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") - analýza chování uživatele na stránce, služby video portálu youtube, zobrazování reklamních obsahů (marketing)
 2. eKomi, Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlín, Německo (“eKomi”) – zobrazení uživatelských recenzí
 3. Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”) – analýza chování uživatele a zobrazení modulu pro sociální media.
Tato cookies jsou technického, analytického nebo propagačního účelu. Další informace o cookies těchto organizací naleznete na adresách:
https://policies.google.com/technologies/types
https://www.facebook.com/about/privacyshield
http://www.ekomi.de/de/datenschutz/

2.    Zákonnost zpracování údajů

Zákonnost pro použití cookies při zpracování osobních údajů je dána čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.

3.    Účel zpracování údajů

Účel zpracování technicky nezbytných souborů cookie je používání funkcí stránky, které by bez této možnosti nebylo možné nabídnout. Pro tyto účely je nezbytné, aby bylo možné internetový prohlížeč uživatele opětovně identifikovat i poté, co uživatel přešel na jinou stránku a vrátil se následně zpět.
Cookies potřebujeme k těmto účelům
 1. zobrazení obsahu nákupního košíku
 2. převzetí nastaveného jazyka
 3. uložení nastavení produktových kalkulátorů
Na základě technických souborů cookie není prováděno profilování uživatelů.
Použití analytických cookies plní účel zvyšování kvality webové stránky a nabízených obsahů. Díky analytickým datům se dozvídáme, jak uživatelé stránky používají, a můžeme optimalizovat nabízené obsahy. Dozvídáme se také rychleji informace o nedostatcích. Uživatelská hodnocení dávají našim zákazníkům dodatečné informace o nabízených produktech a službách.
Z těchto důvodů jsme ke zpracování dat oprávnění podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4.    Doba ukládání údajů, možnost odvolání souhlasu a odepření zpracování údajů

Soubory cookie jsou ukládány na zařízení uživatele a naše stránka k takto uloženým souborům přistupuje. Díky tomu má uživatel plnou kontrolu nad těmito soubory. Pokud změníte nastavení internetového prohlížeče, můžete přenosu těchto souborů zamezit nebo jej omezit. Již uložené soubory cookie můžete kdykoliv smazat. Toto lze provádět i automaticky Pokud deaktivujete všechny soubory cookies používané na naší stránce, nebudou pravděpodobně všechny funkce dostupné v plném rozsahu.

VI.    Newsletter

1.    Popis a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Na naší stránce se nabízí možnost zaregistrovat se pro odběr bezplatného newsletteru. Pro přihlášení k odběru jsou zapotřebí tyto informace:
 1. E-mailová adresa
 2. Jméno uživatele
Kromě toho budou při přihlášení se k odběru uložena ještě tato data:
 1. IP adresa, ze které byl přihlašovací formulář odeslán
 2. Datum a čas registrace
 3. Nastavení jazyka a měny
Pro zpracování dat je vyžadován během přihlášení váš souhlas a s odkazem na tyto podmínky.
Pokud na naší stránce nakoupíte zboží nebo služby, a zanecháte nám vaši e-mailovou adresu, může být tato využita k zaslání newsletteru. V takovém případě bude v případě reklamy newsletter obsahovat pouze informace o zboží a službách, které souvisejí s předmětem nákupu.
Správa dat pro přihlášení se k odběru newsletteru a rozesílání newsletteru probíhá pomocí třetí strany – CleverReach GmbH & Co. KG. Data jsou použita pouze pro zasílání newsletteru.

2.    Zákonnost zpracování údajů

Při přihlášení se k odběru newsletteru prostřednictvím uživatele je uživatelem udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel. Zákonnost je tedy dána dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.    Účel zpracování osobních údajů

E-mailová adresa slouží pro zasílání e-mailového newsletteru.
Získávání dalších údajů během přihlášení se k odběru slouží k tomu, aby bylo zabráněno zneužití služby nebo e-mailové adresy.

4.    Doba ukládání údajů

Data budou smazána, jakmile je pro dosažení daného účelu není potřeba. E-mailová adresa zůstane uložena, dokud se uživatel od odběru newsletteru neodhlásí.

5.    Odvolání souhlasu se zpracováním údajů a zabránění zpracování údajů

Od odebírání newsletteru se může uživatel kdykoliv odhlásit. K tomuto účelu je v každém newsletteru odpovídající odkaz.

VII.    Registrace a objednávací proces

1.    Popis a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Na naší internetové stránce mají uživatelé po zadání některých osobních údajů možnost registrace uživatelského účtu. Osobní údaje jsou zadány do formuláře odeslány k nám a uloženy. Data nejsou předávána třetím stranám, pokud to není nutné ke smluvnímu plnění. Následující údaje jsou během procesu získány:
 1. E-mailová adresa
 2. Jméno a příjmení
 3. Požadované oslovení
V okamžiku odeslání formuláře jsou zároveň odeslána i tato data:
 1. Datum a čas registrace
Navíc může uživatel ve svém uživatelském účtu nebo během objednávacího procesu zadat údaje týkající se fakturační a dodací adresy:
 1. E-mailová adresa
 2. Jméno a příjmení
 3. volitelně název firmy
 4. Ulici a číslo popisné
 5. Město a PSČ
 6. Zemi
 7. volitelně – DIČ
V rámci registračního nebo objednávacího procesu je zároveň vyžadován souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů.
Pokud se uživatel v rámci objednávacího procesu rozhodne zvolit platební metodu "Paypal", bude během objednávkového procesu přesměrován na stránky PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen “Paypal”). Údaje, které zde uživatel zadá, zpracovává Paypal. Další informace o Paypal naleznete zde:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Zadaná data mohou být předána dalším firmám, které patří harder-online nebo jejím majitelům, pokud to zpracování dat usnadní.

2.    Zákonnost zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování údajů je dána souhlasem uživatele se zpracováním osobních údajů dle čl. 6, odst. 1 písm. a) GDPR.
Pokud registrace slouží k uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k uzavření takové smlouvy směřuje, je dodatečně zákonnost dána čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3.    Účel zpracování údajů

Registrace uživatele umožňuje uživateli nabídnout dodatečné obsahy a služby, které jsou nutné k:
 1. zobrazení speciálních materiálů přiřazených uživateli
 2. zohlednění nastavených slev,
 3. výběru uživateli přiřazených platebních podmínek.
Registrace a zadání fakturační a dodací adresy je nutné ke smluvnímu plnění nebo jednání směřujícímu k uzavření smlouvy ve vztahu k uživateli
Dodací adresa může bát předána zásilkové službě / dopravní společnosti nebo subdodavateli, aby mohlo být objednané zboží dodáno.
Fakturační adresa je nutná pro vystavení daňového dokladu v souvislosti se zákonnou úpravou.

4.    Doba ukládání údajů

Údaje budou smazány, jakmile pomine účel, ke kterému byly získány.
V případě údajů získaných při registraci je tomu tak pokud jsou údaje změněny nebo je uživatelské konto zrušeno.
V případě registrace za účelem uzavření smlouvy nebo pro provedení úkonů směřujících k uzavření smlouvy budou údaje vymazány, jakmile nejsou pro plnění smlouvy nebo pro provedení úkonů směřujících k uzavření smluv zapotřebí. I po uskutečnění smluvního plnění mohou být osobní údaje uchovány, pokud to požadují podmínky smlouvy nebo jiné právní předpisy (např. daňové nebo účetní předpisy).
Po uplynutí doby uchování dat budou údaje pravidelně mazány, pokud k nadále potřeba k plnění smlouvy nebo k jednání směřujícímu k uzavření dalších smluv a/nebo pokud existuje z naší strany oprávněný zájem na tom, aby tyto údaje byly nadále uchovány.

5.    Odvolání souhlasu se zpracováním údajů a zabránění zpracování údajů

Jako uživatel máte kdykoliv možnost registraci zrušit. Data, která jste do systému zadali, můžete kdykoliv změnit.
K tomu můžete využít administraci účtu nebo nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese.
Pokud jsou data nutná ke splnění smlouvy nebo k předsmluvním úkonům, je předčasné smazání údajů možné jen tehdy, pokud to není v rozporu se smluvními nebo zákonnými povinnostmi.

VIII.    Kontaktní formulář a kontakt pomocí e-mailu

1.    Popis a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který můžete využít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou nám předána tato data:
U formuláře podpory ("support"):
 1. E-mailová adresa
 2. volitelně – telefonní číslo
U kontaktního formuláře / poptávkového formuláře:
 1. Oslovení
 2. Jméno a příjmení
 3. volitelně – firma
 4. volitelně – oddělní a pozice v rámci firmy
 5. Adresa (ulice a číslo popisné, město, PSČ, země)
 6. E-mail
 7. Telefon / volitelně Fax
Další informace vztahující se k produktu nebo ke kontaktu
V okamžiku odeslání zprávy mohou být navíc uloženy následující údaje:
 1. Stránka, ze které byl formulář odeslán
 2. Datum a čas odeslání zprávy
Před odesláním formuláře odsouhlasí uživatel použití osobních údajů pro zpracování dotazu.
Alternativně je možné nás kontaktovat pomocí e-mailu. V tomto případě budou osobní údaje zaslané v rámci takového e-mailu uloženy.
Údaje zaslané pomocí formuláře nebo e-mailu mohou být zpracována společností Google, protože jsme uživateli služby Google Cloud. Další informace naleznete zde:
https://policies.google.com/
Data zaslaná e-mailem nebo formulářem mohou být zpracována i jinými firmami, které mají stejného vlastníka jako harder-online GmbH nebo jsou vlastněny přímo harder-online GmbH, pokud je to zpracování dotazu usnadní.

2.    Zákonnost zpracování dat

Souhlas uživatele se zpracováním dat zákonnost dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
Při zpracování osobních údajů z e-mailu poslaného na některou z našich adres je zákonnost dána čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem takového e-mailu jednání o uzavření smlouvy, je zákonnost dodatečně dána čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.    Účel zpracování dat

Zpracování osobních údajů z formuláře slouží výhradně ke zpracování žádosti o kontakt. To samé platí o zpracování osobních dat z e-mailů zaslaných na naše adresy.
Ostatní údaje, které jsou zpracovány při odeslání a příjmu zprávy, slouží k tomu, aby bylo zabráněno zneužit í kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4.    Doba ukládání údajů

Údaje budou smazány, jakmile je dosažen účel, pro který jsou získány. Pro údaje, které jsou zaslány pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem je účel dosažen tehdy, kdy je konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace se dá považovat za ukončenou tehdy, kdy z okolností plyne, že daná záležitost byla vyjasněna.
Po vyjasnění jsou data automaticky mazána, pokud nejsou použita jako podklad k vyjednávání o smlouvě nebo ke smluvnímu plnění nebo z naší strany existuje oprávněný zájem na dalším uchování těchto dat.

5.    Odepření souhlasu se zpracováním údajů a zabránění zpracování

Uživatel může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním dat odvolat. K tomu stačí nám zaslat e-mail, ve kterém tento záměr vyjádří. V takovém případě nebude v konverzaci dále pokračováno.
Pro odvolání souhlasu se zpracováním dat nás stačí kontaktovat e-mailem nebo poštou. Všechny osobní údaje, které se v souvislosti s kontaktem zpracovávají, budou v takovém případě vymazány.

IX.    Hodnocení spokojenosti zákazníků

1.    Popis a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jednou za rok se ptáme našich zákazníků na jejich názor v souvislosti s uskutečněnou objednávkou. Hodnocení uživatele bude zpracováno eKomi, Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlín, Německo (“eKomi”). Spolčenosti eKomi předáváme anonymizovaná data a sami rozesíláme zákazníkům e-mail s odkazem na eKomi. Účast na hodnocení spokojenosti je dobrovolná. Pokud se uživatel rozhodne hodnocení účastnit, budou jím zadaná data předána eKomi a zveřejněna. Rozsah zadávaných údajů je přenechán zákazníkovi a jen zadané údaje budou přeneseny.
U zasílání e-mailu jsou použita následující data:
 1. E-mailová adresa
 2. ID objednávky

2.    Zákonnost zpracování údajů

Zákonnost zasílání e-mailu žádostí o hodnocení spokojenosti je dána čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Předání a zveřejnění osobních údajů na eKomi je podmíněno souhlasem uživatele. Zákonnost je tedy dáno dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.    Účel zpracování údajů

Pozvání k účasti na hodnocení spokojenosti je zasíláno, abychom získalo od zákazníků zpětnou vazbu. Použité osobní údaje nám umožňují e-mail odeslat a v případě potřeby danou objednávku interně prověřit a díky tomu zlepšit nabídku produktů a služeb.
Uživatelská hodnocení pomáhají jiným zákazníkům získat informace o našich produktech a službách.

4.    Doba ukládání údajů

Odeslané pozvánky k účasti na hodnocení spokojenosti jsou okamžitě smazány.
Dobrovolně sepsaná uživatelská hodnocení budou eKomi rutinně mazána.

5.    Odvolání souhlasu se zpracováním údajů a zabránění zpracování

Na výše uvedené e-mailové adrese můžete sdělit, že si nepřejete dostávat pozvánky k účasti na hodnocení spokojenosti.
Souhlas se zveřejněním osobních údajů zveřejněných u eKomi můžete kdykoliv dovolat. Další informace naleznete zde:
http://www.ekomi.de/de/datenschutz/

X.    Práva dotčených osob

Pokud budou vaše osobní data zpracována, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a máte právo na následující:

1.    Práva subjektu na přístup k údajům

Od správce údajů můžete požadovat potvrzení, jestli jsou osobní údaje, které se vás týkají, námi zpracovávány.
Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od správce údajů požadovat přístup k následujícím údajům:
 1. účely zpracování
 2. kategorie dotčených osobních údajů
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání.

2.    Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3.    Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Pokud bylo zpracování omezeno podle předchozího, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 4.5.2016 L 119/44 Úřední věstník Evropské unie CS

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle výše uvedeného, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4.    Právo na výmaz

A)    Povinnost smazat údaje

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.
B)    Informování třetích osob

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odstavce 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. 3.

C)    Výjimky

Právo na výmaz není dáno, pokud je zpracování nezbytné pro:
 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.    Právo na poskytování informací

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Uživatelům náleží vůči správci právo být informován o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

6.    Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
 1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva nesmí být dotčeny práva a svobody třetích osob.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

7.    Právo vznést námitku

Uživatel má právo z důvodů týkajících se konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

8.    Právo na dovolání souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován.

9.    Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
Toto neplatí, pokud je rozhodnutí:
 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů,
 2. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 3. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Rozhodnutí uvedená v bodech (1) až (3) se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

V případech uvedených v bodech (1) až (3) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

10.    Právo na stížnost u dozorového úřadu

Nezávisle na správních nebo soudních rozhodnutích máte právo podat stížnost u dozorového orgánu ve státu vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa předpokládaného porušení práva, pokud jste názoru, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje pravidla stanovená GDPR.
Dozorový úřad, u něhož je stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a zjištěných skutečnostech včetně práva na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu podle čl. 78 GDPR.