Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności firmy harder-online gmb
Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. § 4 Abs. 1 TDSG zobowiązuje nas do informowania Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych niezbędnych do wykonania usług związanych zzamówieniem, jak również o Państwa prawie do odwołania. Proszę dokładnie przeczytać to oświadczenie i zapoznać się z ogólnymi zasadami obsługi i dostawy (OWD). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w przyszłości niniejszej polityki prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa, zamieszczając wyraźne ogłoszenie na naszej stronie internetowej.

Wskazówki dotyczące  ochrony danych w firmie harder-online gmbh (Labelprint24.pl), internetowej platformy Web-to-print dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii
harder-online gmb pragnie, by czuli się Państwo swobodnie odwiedzając nasze strony internetowe. Dlatego traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.
harder-online gmb przetwarza dane osobowe, które są zbierane w trakcie wizyty na naszych stronach internetowych, zgodnie z przepisami prawnymi, które chronią Państwa prywatność i sferę osobistą. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, które gwarantują, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych  osobowych, zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych usługodawców. Ważne jest dla nas, aby zawsze Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane zachowujemy i jak je wykorzystujemy. Pragniemy Państwu krótko przedstawić stanowisko harder-online gmbh, co do polityki prywatności oraz sposobu ochrony danych osobowych osób  korzystających z naszych usług.

Dane osobowe / Osobiste dane tożsamości
Dane osobowe lub osobiste dane tożsamości to informacje, które mogą być wykorzystane bezpośrednio w celu ustalenia Państwa tożsamości. Obejmuje to takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.
 
Dane - Pseudonim / Anonimowe Logfile - Dane

Informacje, które nie są bezpośrednio związane z Państwa prawdziwą tożsamością, takie jak profil lub liczba użytkowników witryny sieci Web nie należą do kategorii danych osobowych. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery internetowe przechowują np. adres IP  usługodawcy internetowego, stronę internetową, z której nas odwiedzacie, odwiedzane u nas strony internetowe, jak również datę i czas wizyty. Ponadto, przechowywane są w dzienniku serwera systemu operacyjnego, nazwa i wersja przeglądarki. Dane te są analizowane anonimowo do celów statystycznych oraz w celu poprawy naszej obecności w sieci. Te anonimowe dane będą oddzielone od danych osobowych i przechowywane w bezpiecznych systemach wewnętrznych. Użycie i skojarzenie ze sobą informacji osobistych z anonimowymi danymi nie ma miejsca. Dzięki takiemu oddzieleniu informacji anonimowych, ogólnych danych statystycznych i informacji osobistych, prywatność jest chroniona przez cały czas.

Gromadzenie danych osobowych

Wizyta Państwa na naszych stronach internetowych jest  jedynie zapamiętana jako anonimowa wizyta do celów statystycznych i nie zawiera żadnych informacji osobistych. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z naszych informacji w Internecie, nie ujawniając swojej tożsamości. Korzystając z naszej rejestracji użytkownika w trakcie logowania przechwytywane będą Państwa dane dostępu i dla własnego bezpieczeństwa zostaną one sprawdzone, aby zapobiec ingerencji osób trzecich.
W przypadku transakcji oprócz danych dostępu, zapisywane i archiwizowane są również wszystkie dane dotyczące transakcji, takie jak np. kwota przelewu. Ponadto dane osobowe są przechowywane tylko jeśli dobrowolnie zostaną one podane. Tak jest w przypadku badań, ankiet lub jeśli mają Państwo do nas pytania, sugestie lub instrukcje i kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail.

Jest to Państwa osobista decyzja, czy podają Państwo swoje nazwisko i inne dane osobowe (takie jak data urodzenia, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu itp.) Oczywiście, mają Państwo prawo, nie udostępnić nam tych informacji. W tym przypadku jednak, nie jesteśmy w stanie udostępnić Państwu dostępu do produktów, usług lub informacji. Dane osobowe zebrane poprzez konto użytkownika na  stronie harder-online gmbh są przetwarzane i wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych usług. Jako użytkownik konta na stronie harder-online gmbh, mają Państwo w każdej chwili prawo do zmiany nazwy użytkownika, zmodyfikowania lub usunięcia danych przechowywanych elektronicznie.

Korzystanie z danych osobowych

Jako klient, odbiorca faktury lub dostawy, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w zakresie niezbędnym do wykonywania oferowanych usług. Ponadto, ma to na celu sprawdzenie, czy mają Państwo dostęp do chronionych stron internetowych, do rejestracji oraz aby skontaktować się z Państwem lub zapewnić Państwu dostęp do produktów, usług lub informacji. Używamy również tych danych do celów określonych w specjalnym formularzu kontaktowym, pod warunkiem, że klient wyraził na to zgodę. Państwa dane będą przekazywane do poszczególnych osób należących do zespołu firmy harder-online gmbh, które zajmują się opracowaniem poszczególnych zapytań.

Bezpieczeństwo w zakresie przetwarzania danych osobowych

Firma harder-online gmbh stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieupoważnione. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z technologicznym rozwojem.
W szczególności oznacza to, że przechowujemy Państwa dane osobowe na naszych zabezpieczonych i chronionych serwerach, do których dostęp ma tylko kilka uprawnionych osób, które są zaangażowane w obsługę techniczną serwerów.

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim. Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, gdy:

a) wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych lub

b) otrzymamy administracyjny lub sądowy nakaz lub jeżeli jest to niezbędne w celu uniknięcia niewłaściwego użytkowania naszej oferty i usług, w szczególności jeżeli takie używanie narusza nasze ogólne zasady obsługi i dostawy. Eksport danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie będzie miał miejsca.
 
Możliwość wyboru

Do działań takich jak promocje i rabaty, chcemy skorzystać z Państwa danych, aby poinformować o naszych produktach i usługach oraz poprosić o opinię. Udział w takich działaniach jest dobrowolny. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na tego typu działania, prosimy o poinformowanie nas o tym, a my wówczas dane zablokujemy lub usuniemy. Aby uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć na odpowiednią lokalną stronę internetową.

Prawo do informacji

W razie potrzeby otrzymają Państwo bezpłatnie informacje o wszystkich danych osobowych, które od Państwa posiadamy. Ponadto, mają Państwo oczywiście możliwość poprawy jakichkolwiek błędów, zaktualizowanie, usunięcie lub zablokowanie danych.

Wycofanie

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania udzielonej nam zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Jeśli udostępnili nam Państwo informacje osobowe (np. w przypadku prośby o newsletter), w każdej chwili mają Państwo możliwość ich usunięcia. W tym celu proszę skorzystać ze specjalnego  formularza, służącego do kasowania danych. Po potwierdzeniu polecania wszystkie pliki zostaną bezpowrotnie usunięte. Opcja ta zapewnia, że nie otrzymają Państwo już dalszych newsletterów. Dane klienta (np. służące do zarządzania informacjami o koncie) nie będą jednak wówczas usunięte.

E-mail / formularze kontaktowe

Jeśli wyślą do nas Państwo e-mail lub wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, wówczas dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu itp.) zostaną zapisane i wykorzystane tylko do świadczenia usług oraz korespondencji z Państwem. Dane niezbędne do zarządzania klientem, są przesyłane przez Internet za pomocą bezpiecznych mechanizmów szyfrowania, które uniemożliwiają dostęp osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania do nas informacji  za pomocą niezabezpieczonej wiadomości e-mail, zwracamy na to uwagę, że  transmisja danych w sieci Internetowej jest bez zabezpieczenia oraz teoretycznie osoby nieupoważnione mogą mieć dostęp do Państwa danych.

Dzieci

Zachęcamy rodziców do tego aby towarzyszyć dzieciom podczas ich działań online. Osoby poniżej 18 lat nie powinny nam udostępniać żadnych danych osobowych, bez zgody rodziców lub opiekunów. Nie zbieramy żadnych informacji osobistych od dzieci, nie przekazujemy ich też na rzecz osób trzecich. Osoby poniżej 18 lat, które chciałyby się z nami skontaktować,  prosimy o podanie nazwiska opiekuna prawnego lub rodzica.
 
Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane do Państwa komputera z serwera sieci Web i zwykle są przechowywane na dysku twardym. Nie są to programy, które atakują system użytkownika i nie wyrządzają żadnej szkody. Mimo, że pliki Cookies potrafią zidentyfikować komputer określonego użytkownika, nie zapisują żadnych danych osobowych. Nie używamy żadnych technologii, które łączą informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies z danymi osobowymi użytkownika w celu ustalenia tożsamości lub adresu e-mail. Używamy Cookies współpracując z Państwa przeglądarką internetową w celu polepszenia naszej oferty na wszystkich stronach internetowych należących do Labelprint24. Są to tymczasowe pliki Cookies, które nie zawierają żadnych danych pozostających na dysku twardym. Nasze pliki Cookies są aktywne tylko w czasie sesji on-line i są automatycznie usuwane. Otrzymają Państwo jedynie unikatowy numer, który poza naszą stroną nie ma żadnego znaczenia. Użyte na stronie internetowej harder-online gmbh Cookies są stosowane w celu zwiększenia komfortu w wyborze produktów drukowanych. Za pomocą koszyka można wybrać kilka obiektów równocześnie i przy jednorazowym  wypełnieniu formularza zapytać o wszystkie wybrane pozycje. Większość przeglądarek akceptuje Cookies automatycznie. Można wyłączyć przechowywanie plików cookies lub ustawić przeglądarkę, aby powiadamiała gdy Cookies są wysyłane. Masz prawo i możliwość do odmowy otrzymywania naszych Cookies. Jeśli masz wyłączone w ustawieniach przeglądarki przechowywanie plików Cookies, nie możesz wówczas korzystać z naszego koszyka i nie możesz korzystać z funkcji zamawiania na naszej stronie. Nasze pozostałe informacje są dla Państwa w pełni dostępne również bez aktywnej funkcji Cookies.

Linki

Witryny internetowe harder-online gmbh zawierają linki do stron internetowych innych dostawców, które nie są objęte niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych. Jeśli oferujemy linki do innych stron, staramy się upewnić, że reprezentują one nasze wartości. Nie mamy jednak żadnego wpływu na zawartość i zgodność z przepisami ochrony danych przez ich operatorów. Podczas wizyty na innej stronie internetowej, proszę zaciągnąć informacji na temat obowiązujących wytycznych.

Innowacje

Gwałtowny rozwój Internetu sprawia, że od czasu do czasu wprowadzamy zmiany w  naszej polityce prywatności. Będziemy Państwa  informować o wszelkich istotnych zmianach. Pomimo, że nie zamierzamy często zmieniać zasad w zakresie ochrony prywatności, sądzimy iż Państwo podczas odwiedzania naszej strony będą śledzić wszelkie zmiany. W ten sposób mają Państwo pewność, że aktualne wytyczne są znane i akceptowane. Wszelkie zmiany do wytycznych w sprawie ochrony prywatności będą przyszłościowe. Nie będziemy wykonywać zmiany wstecz, chyba że wymaga tego prawo.

Google Analytics

"Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (" Google "). Google Analytics korzysta z plików tekstowych "Cookies", które są przechowywane na Państwa komputerze i służą do analizy korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) wysyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z Internetem. Ponadto, Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli dopuszcza to prawo lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z Cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce, chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że wówczas nie będzie można w pełni skorzystać z wszystkich funkcji na tej stronie. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej i we wskazanym celu. "

Statystyki Google - więcej informacji

Źródło: eRecht24.de - prawo internetowe opracowane przez adwokata Sörena Siebersa

Więcej informacji i kontaktów

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania na temat ochrony danych w harder-online gmbh, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszej firmie. Adres kontaktowy znajdą Państwo poniżej. Można wówczas zapytać, które z Państwa informacji  są zapisane i przechowywane. Ponadto, można uzyskać informacje, wnieść odwołania i korekty danych. Zapraszamy do wysyłania za pośrednictwem poczty e-mail lub listu wszelkich sugestii  na adres:

Weingarten, 22. Grudzień 2006

harder-online gmbh
An der Borntelle 4
D-01619 Zeithain


Dyrektor:

Stefan Harder

Sąd właściwy w Dresden
Amtsgericht Dresden HRB 28989
Steuernummer: 209/110/01560
Ust.-ID-Nr.: DE 230296876

 
4.8/5 Opinie klientów: 332

Ta strona używa pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu ułatwienia świadczenia naszych usług. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Dalszych informacji