Produkcja na wymiar Produkcja na wymiar
Produkcja w rekordowym czasie Produkcja w rekordowym czasie
Jakość od 1961 roku Jakość od 1961 roku
Osobista obsługa klienta Osobista obsługa klienta

Impressum

harder-online gmbh
An der Borntelle 4
D 01619 Zeithain

Dyrektor:
Stefan Harder

Sąd Rejonowy w Dreźnie HRB 28989
Numer identyfikacji podatkowej w Niemczech: 209/110/01560
Numer NIP: DE 230296876

Produkcja arkuszy, produkcja rolek
Zarządzanie / Sprzedaż:

harder-online GmbH
Ravensburger Straße 30
D-88250 Weingarten

E-Mail info@labelprint24.pl
 

Warunki korzystania z serwisu

Informacje prawne i warunki korzystania
Firma harder-online gmbh docenia fakt, iż odwiedzają Państwo nasze strony i wykazują zainteresowanie naszymi produktami. Osoby, które logują się na stronach internetowych harder-online gmbh w celu wyszukiwania informacji (Labelprint24), zgadzają się na poniższe warunki. Wszelkie specjalne umowy i ustalenia co do poszczególnych usług lub produktów firmy harder-online gmbh (Labelprint24) współistnieją obok tych warunków. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności, umowy i ustalenia specjalne mają pierwszeństwo. Warunki te są przedmiotem prawa Republiki Federalnej Niemiec. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z lub w związku z tymi warunkami, jest Sąd z siedzibą w 88250 Weingarten - Niemcy.

Informacje dotyczące firmy harder-online gmbh
Serwis ten jest obsługiwany przez harder-online gmbh (Ravensburger Strasse 30, 88250 Weingarten, Niemcy). Firma harder-online gmbh jest prawnie reprezentowana przez jej dyrektora generalnego (Stefan Harder).

Ograniczenie odpowiedzialności
harder-online gmbh na bieżąco kontroluje i aktualizuje informacje na stronie internetowej. Mimo to, dane mogły się w międzyczasie zmienić. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności lub gwarantować pełną aktualność, poprawność i kompletność przedstawionych informacji. Strony te zostały stworzone z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować, że zamieszczone na nich informacje będą w stu procentach dokładne i bezbłędne. Odpowiedzialność za szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony jest wykluczona, chyba że zostały spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. harder-online gmbh, wyklucza bez ograniczeń, każdą odpowiedzialności za straty lub wszelkiego rodzaju szkody - bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, wynikłe z używania lub dostępu do stron internetowych harder-online gmbh lub do linków osób trzecich. harder-online gmbh nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ingerowanie przez osoby niepowołane w system komputerowy użytkownika Internetu. harder-online gmbh wyraźnie wskazuje na ryzyko związane z wirusami i możliwość celowych ataków hakerów. W celu zwalczania wirusów, zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek i instalacji na bieżąco aktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Zaleca się zrezygnowanie z otwierania wiadomości e-mail z nieznanych źródeł lub nieoczekiwanych załączników.

Odnośniki i linki

Powyższe oświadczenie dotyczy wszelkich bezpośrednich lub pośrednich odnośników (linków) do innych stron internetowych (stron, które są poza zakresem odpowiedzialności harder-online gmbh). Firma harder-online gmbh, przed zamieszczeniem linków sprawdziła treści tych stron i nie była w stanie znaleźć żadnych nielegalnych treści.

harder-online gmbh nie ma wpływu na aktualny lub przyszły kształt lub obecną czy przyszłą zawartość tych stron. Dotyczy to wszystkich zawartych w ramach własnej oferty internetowej linków i odniesień, jak również obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści oraz za szkody wynikające z użycia lub niewłaściwego użycia takich informacji, odpowiada jedynie operator strony, o której mowa, lecz nie firma harder-online gmbh.

Prawa autorskie
harder-online gmbh pragnie zaprezentować Państwu innowacyjne i bogate w treść strony internetowe. Wszelkie prawa własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki handlowe i prawa autorskie są chronione. Poprzez tę stronę nie można uzyskać licencji na korzystanie z własności intelektualnej spółki harder-online gmbh. harder-online gmbh dąży do wykorzystania we wszystkich publikacjach, przede wszystkim własnej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Przestrzegamy praw autorskich i oprócz własnych materiałów korzystamy z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nie wymagających posiadania licencji. Prawa autorskie do opublikowanych przez harder-online gmbh, plików dźwiękowych, własnej grafiki, sekwencji wideo i tekstów pozostają w harder-online gmbh. Powielanie lub używanie grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody harder-online gmbh jest niedozwolone. Komercyjne i publiczne media, takie jak stacje telewizyjne, gazety i czasopisma, nie mają prawa bez zgody harder-online gmbh do powielania lub rozpowszechniania w formie pisemnej, wizualnej, elektronicznej i innej możliwej formie jakichkolwiek materiałów czy informacji. harder-online gmbh zastrzega sobie wszystkie prawa w przypadku naruszenia.

Znaki towarowe
Labelprint24 jest nazwą handlową harder-online gmbh. Jeśli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronie internetowej harder-online gmbh są chronionymi znakami towarowymi. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do marki, modelu nazw, etykiet, symboli i logo Labelprint24.

Bezpieczeństwo
harder-online gmbh stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieupoważnione. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z rozwojem nowych technologii.