Produkcja na wymiar Produkcja na wymiar
Produkcja w rekordowym czasie Produkcja w rekordowym czasie
Jakość od 1961 roku Jakość od 1961 roku
Osobista obsługa klienta Osobista obsługa klienta

Ochrona danych

Polityka prywatności

I. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych (podmiotem odpowiedzialnym) w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

harder-online GmbH

An der Borntelle 4

01619 Zeithain

Niemcy

Tel.: +49 751 561 68-0

E-Mail: info@labelprint24.com

Adres internetowy: www.labelprint24.com, www.unserdrucker.de, www.partylabels24.com

II. Nazwa i adres inspektora ds. ochrony danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za ich ochronę jest:

Toni Roscher

ASS Magerl GmbH

Otto-Schmerbach-Str. 17

09117 Chemnitz

Niemcy

Tel.: 0371 - 774 10 60

E-Mail: mail@ass-magerl.de

Adres internetowy: www.ass-magerl.de

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników są co do zasady przetwarzane, o ile jest to konieczne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Regularne przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się tylko za zgodą użytkowników. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać wcześniejszej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osoby której dane dotyczą, zastosowanie ma Art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (nieb. Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO; dalej: RODO) jako podstawy prawnej.

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest dana osoba zastosowanie ma Art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub jakakolwiek inna osoba fizyczna wymagają przetwarzania danych osobowych, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej oraz jeżeli interes, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają pierwszeństwa przed pierwszym przedmiotem, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast, gdy wygaśnie cel przechowywania danych. Ponadto takie przechowywanie może zostać zapewnione przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione przepisy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

IV. Dostarczanie strony internetowej i tworzenie plików dziennika (logów)

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy dostarczana jest nasza strona, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera wywołującego.

W tym miejscu gromadzone są następujące dane:

 1. Informacje o typie i wersji przeglądarki internetowej

 2. System operacyjny użytkownika

 3. Dostawca usług internetowych użytkownika

 4. Adres IP użytkownika

 5. Data i godzina dostępu

 6. Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na nasze strony

 7. Strony internetowe, które są dostępne w systemie użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

 8. Ilość przesłanych danych

Dane są również przechowywane w plikach dziennika (logach) naszego systemu. Nie zachodzi przechowywanie tych danych łącznie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną do tymczasowego przechowywania plików danych i dzienników (logów) stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczania strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dzienników odbywa się celem zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są poddawane analizie do celów marketingowych.

W tych celach naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku zbierania danych do dostarczania strony internetowej, usuwanie danych ma miejsce gdy odpowiednia sesja zostaje zakończona.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po 30 dniach. Możliwe jest wykorzystanie dodatkowej przestrzeni do przechowywania danych. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub oddzielane, dzięki czemu ich przypisanie do klienta wywołującego nie jest już możliwe.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Gromadzenie danych do dostarczania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika są niezbędne do działania witryny. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

V. Zastosowanie „ciasteczek” (plików cookies)

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej przez użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkowników. Niektóre elementy naszej witryny wymagają, aby łącząca się przeglądarka internetowa była identyfikowana nawet po zmianie strony.

W plikach cookie przechowywane i przesyłane są następujące dane:

 1. Ustawienia języka

 2. Informacje o logowaniu (SessionID)

 3. Ustawienia kalkulatora produktu

Ponadto na naszej witrynie stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania.

W ten sposób przesyłane mogą być następujące dane:

 1. Wprowadzone szukane wyrażenia

 2. Częstotliwość odsłony strony

 3. Korzystanie z funkcji strony internetowej

 4. Dokonane zakupy

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane z użyciem technicznych środków ostrożności. W rezultacie przypisanie danych do łączącego się użytkownika nie jest już możliwe. Dane nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Pliki cookie są również przechowywane przez inne organizacje (tzw. „pliki cookie stron trzecich”). Te pliki cookie pochodzą od:

 1. Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”) - Analiza zachowania użytkowników na stronie internetowej, serwis wideo YouTube, wyświetlanie treści reklamowych (remarketing)
 2. eKomi, Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Niemcy („eKomi”) - Wyświetlanie ocen klientów

 3. Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone („Facebook”) - Wyświetlanie wtyczek mediów społecznościowych i analiza zachowań użytkowników

Te pliki cookie są częściowo przeznaczone do celów technicznych, analitycznych i reklamowych. Więcej informacji na temat plików cookie od Google, Facebooka i eKomi można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield

https://www.ekomi.co.uk/uk/privacy/

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem korzystania z technicznie koniecznych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została rozpoznana nawet po zmianie strony.

Pliki cookie wymagane są przez następujące aplikacje:

 1. Koszyk

 2. Przeniesienie ustawień językowych

 3. Zapamiętanie ustawień kalkulatora

Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Wykorzystanie plików cookie przeznaczonych do analizy ma na celu poprawę jakości naszej witryny i jej zawartości. Poprzez pliki cookie przeznaczone do analizy dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest używana, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Istnieją również niezbędne informacje na temat słabych punktów pozwalające na szybsze znalezienie naszych opisów. Opinie innych użytkowników dają naszym klientom niezależne informacje na temat oferowanych przez nas usług i produktów.

W tym celu nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych jest zgodny z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania danych oraz możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego do naszej strony internetowej. Dlatego też mają Państwo pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce internetowej mogą Państwo ograniczyć lub wyłączyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już ciasteczka można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są wyłączone dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej.

VI. Biuletyn informacyjny (newsletter)

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej można zaprenumerować bezpłatny biuletyn informacyjny. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane nam są dane z formularza wejściowego. Zgoda może być również udzielona podczas procesu rejestracji:

 1. Adres e-mail

 2. Imię i nazwisko użytkownika

Ponadto podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

 1. Adres IP komputera wywołującego

 2. Data i godzina rejestracji

 3. Ustawienia języka i waluty

W celu przetwarzania danych, Państwa zgoda jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji i odwołuje się do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli zakupią Państwo towary lub usługi na naszej stronie internetowej i wpiszą tutaj swój adres e-mail, może on później zostać wykorzystany przez nas do wysłania biuletynu informacyjnego. W takim przypadku za pośrednictwem biuletynu będzie wysyłana tylko bezpośrednia reklama dotycząca własnych podobnych produktów lub usług.

Zarządzanie danymi wykorzystywanymi do rejestracji biuletynu i dystrybucji biuletynów za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług - CleverReach GmbH & Co. KG. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika do biuletynu, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną do wysyłania biuletynu służącego do sprzedaży produktów lub usług stanowi § 7 ust. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niem. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; UWG).

3. Cel przetwarzania danych

Pozyskanie adresu e-mail użytkownika służy do wysyłania biuletynu.

Gromadzenie innych danych osobowych w kontekście procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja biuletynu.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Subskrypcja biuletynu może zostać w każdej chwili anulowana przez danego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link.

VII. Rejestracja i proces składania zamówień

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do formularza wejściowego oraz przesyłane do nas i przechowywane. Przekazywanie danych stronom trzecim nie będzie miało miejsca, o ile nie będzie to konieczne do realizacji umowy. Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

 1. Adres e-mail

 2. Imię i nazwisko

 3. Pożądana forma grzecznościowa

W momencie rejestracji przechowywane są również następujące dane:

 1. Data i godzina rejestracji

Ponadto, po rejestracji na koncie użytkownika lub podczas procesu zamawiania, użytkownik może określić dane faktury/adresu dostawy:

 1. Adres e-mail

 2. Imię i nazwisko

 3. Opcjonalnie - nazwa firmy

 4. Ulica i numer domu dla adresu

 5. Miasto i kod pocztowy

 6. Kraj

 7. Opcjonalnie - numer identyfikacyjny VAT

W ramach procesu rejestracji lub procesu składania zamówienia uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

Jeśli w trakcie procesu składania zamówienia użytkownik wybierze „Paypal” wówczas zostanie przekierowany do PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej „Paypal”). Dane wprowadzone w tym miejscu zostaną przetworzone przez Paypal. Więcej informacji o Paypal można znaleźć na stronie:

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL

Dane mogą być również przesyłane do innych firm w ramach Grupy Harder, jeśli jest to konieczne do przetwarzania kontaktu lub przetwarzania procesu zamówienia. Dane mogą być również przesyłane do innych firm w ramach Grupy Harder, jeśli jest ot konieczne do przetwarzania kontaktu lub w celu przetwarzania procesu zamówienia.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy (zamówienia), stroną umowy jest użytkownik lub niezbędne jest wdrożenie środków poprzedzających zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu zapewnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej, takich jak:

 1. wyświetlanie materiałów i przetwarzanie funkcji oraz ustawień przypisanych do użytkownika,

 2. przyznawanie zniżek dla użytkownika,

 3. oferowanie opcji płatności przypisanych do użytkownika.

Rejestracja użytkownika oraz podanie adresu fakturowania i dostawy jest wymagane w celu realizacji umowy z użytkownikiem lub w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy.

Adres dostawy jest wymagany w celu dostarczenia go do firmy kurierskiej/spedycyjnej/logistycznej lub do podwykonawcy w celu dostarczenia towarów pod właściwy adres.

Adres rozliczeniowy jest wymagany do utworzenia faktury zgodnie z Ustawą o podatku VAT (niem. Umsatzsteuergesetz; UStG).

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Dotyczy to danych zbieranych podczas procesu rejestracji, gdy rejestracja na naszej stronie internetowej została anulowana lub zmodyfikowana.

Dotyczy to przebiegu procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub wykonania środków przedumownych, jeżeli dane nie są już konieczne do wykonania zamówienia. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych strony umownej w celu spełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już wymagane do wypełnienia umowy lub do zawarcia umowy i/lub z naszej strony nie zachodzi uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu danych.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Jako użytkownicy mają Państwo możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Mogą Państwo zmienić przechowywane o sobie dane w dowolnym momencie.

W tym celu użytkownik może skorzystać z konta administratora lub skontaktować się z nami pod wyżej wymienionym adresem e-mail.

Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub do wykonania środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie wykluczają ich usunięcia.

VIII. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zastosuje tę opcję, dane wprowadzone w formularzu wejściowym zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te stanowią:

Za pomocą formularza pomocy:

 1. Adres e-mail

 2. Opcjonalny numer telefonu

W formularzu kontaktowym/zapytania:

 1. Forma grzecznościowa

 2. Imię i nazwisko

 3. Opcjonalnie - firma

 4. Opcjonalnie - dział i stanowisko w firmie

 5. Adres (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj)

 6. E-mail

 7. Telefon / opcjonalnie - faks

 8. Informacje o produkcie / przyczynie kontaktu

W momencie wysyłania wiadomości przechowywane są również następujące 

 1. Strona, z której wysłano formularz

 2. Data i godzina wysyłki

W celu przetwarzania danych, Państwa zgoda jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji i odwołuje się do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie możliwe jest skontaktowanie się za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane przez e-mail.

Dane wprowadzone w formularzu lub dane przesłane za pośrednictwem poczty e-mail mogą być przetwarzane przez Google, ponieważ korzystamy z usług Google Cloud. Więcej informacji znajduje się tutaj:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

Dane mogą być również przesyłane do innych firm Grupy Harder, jeśli jest to konieczne do przetwarzania kontaktu lub przetwarzania zamówienia.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza wejściowego służy wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail obejmuje to również uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu transmisji służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego i wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną jest to sytuacja, w której zakończyła się odpowiednia rozmowa z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, kiedy można wywnioskować z okoliczności, że fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już wymagane do wypełnienia umowy lub do zawarcia umowy i/lub z naszej strony nie zachodzi uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu danych.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail, może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Aby wycofać zgodę, wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Wyrażanie opinii przez klientów

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Dwa razy w roku prosimy naszych klientów o opinię na temat złożonego zamówienia. Opinie są przetwarzane przez eKomi, Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Niemcy („eKomi”). Anonimowe dane są dostarczane do eKomi, zaś klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do eKomi. Udział w ewaluacji jest dobrowolny. Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w ewaluacji, dostarczone przez niego dane zostaną przekazane do eKomi. Ponieważ dostarczanie danych jest dobrowolne, przekazywane są tylko te dane, które klient chce podać.

Podczas przesyłania wiadomości e-mail wykorzystywane są następujące dane:

     1) Adres e-mail
     2) Identyfikator złożonego zamówienia

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną do wysłania wiadomości e-mail z zapytaniem stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawę prawną przekazania danych do eKomi stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Zaproszenie do wzięcia udziału w wyrażaniu opinii przez klientów zostanie wysłane w celu uzyskania opinii od klientów. Dane dają nam możliwość wysłania e-maila i przeanalizowania sprawy wewnętrznie, a w razie potrzeby usprawniania naszych produktów i usług.

Zbieranie opinii od klientów pomaga innym klientom uzyskać informacje o naszych produktach i usługach.

4. Okres przechowywania danych

Wysłane zaproszenia e-mail zostaną usunięte natychmiast po ich wysłaniu.

Dobrowolnie przekazane przez klientów opinie są usuwane przez eKomi w regularnych odstępach czasu.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Ankiety dotyczące wyrażania opinii przez użytkowników mogą zostać przez Państwa wycofane w dowolnym momencie pod powyższym adresem e-mail.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez eKomi. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.ekomi.de/de/datenschutz/

X. Prawa podmiotów, których dane dotyczą

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Państwa i są Państwo podmiotem zainteresowanym w rozumieniu RODO, to posiadają Państwo następujące prawa wobec administratora danych:

1. Prawo dostępu do danych

Mogą Państwo poprosić administratora danych o potwierdzenie czy dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie zachodzi wówczas mogą Państwo zażądać od administratora danych następujących informacji:

(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, których dane osobowe dotyczące Państwa zostały ujawnione lub nadal są ujawniane;

(4) planowany czas przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania okresu przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7) wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;

(8) wykorzystanie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z Art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki, której to dotyczy, a także zakres i oczekiwany wpływ takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, o tym czy Państwa dane osobowe są przesyłane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym mogą Państwo zażądać odpowiednich gwarancji zgodnie z Art. 46 RODO o informowaniu w związku z przesyłaniem danych.

2. Prawo do poprawienia danych

Mają Państwo prawo do poprawienia i/lub uzupełnienia danych u administratora danych, jeśli przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych musi bezzwłocznie dokonać korekty.

3.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

(1) jeśli kwestionują Państwo dokładność swoich danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego domaga się ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

(3) administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, albo

(4) jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie określono jeszcze, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad Państwa powodami.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państw zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny w Unii lub w państwie członkowskim.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator danych poinformuje Państwa przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

A. Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo zażądać od administratora danych, aby niezwłocznie usunął Państwa dane osobowe i administrator danych jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeśli spełniony został jeden z poniższych warunków:

(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, do których były zebrane lub przetwarzane w inny sposób.

(2) Wycofują Państwo swoją zgodę na przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.

(3) Zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO wnoszony jest sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub zgodnie z Art. 21 ust. 2 RODO wnoszony jest sprzeciw wobec przetwarzania danych.

(4) Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa wymaga wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.

(6) Państwa dane osobowe zostały przekazane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust. 1 RODO.

B. Informacje dla stron trzecich

Jeśli administrator danych przekazał Państwa dane osobowe, jest to zgodne z prawem. Art. 17 ust. 1 RODO zobowiązuje do usunięcia tych danych osobowych – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – administrator podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

C. Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwowego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy zwierzchniej powierzonej administratorowi;

(3) z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz Art. 9 ust. 3 RODO.

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a), może prawdopodobnie uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów tego przetwarzania, lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych, który jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji od administratora danych o tych odbiorcach.

6. Prawo przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które są w posiadaniu administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Ponadto, mają Państwo prawo przekazać te dane innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora danych w dostarczaniu danych osobowych, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit. RODO lub na podstawie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b w oparciu o RODO i

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do uzyskania gwarancji, że dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Wolności i prawa innych osób nie mogą zostać w ten sposób naruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub wykonywania urzędowego uprawnienia przekazanego administratorowi.

7. Prawo wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, zapobiec przetwarzaniu swoich danych osobowych, gdy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO zgłoszony zostanie sprzeciw; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Administrator danych nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją uzasadnione powody do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub że przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie bądź obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, to Państwa dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE, w ramach świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego mogą Państwo skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

W każdej chwili mają Państwo prawo wycofania swojej zgody na ochronę danych. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

9. Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych - w tym na profilowaniu - które może wywoływać skutki prawne lub może wywierać na Państwa wpływ w podobny sposób. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja

(1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem danych,

(2) jest dozwolone przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, oraz w przypadku, gdy ustawodawstwo takie zawiera odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów, lub

(3) odbywa się za wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą ograniczać się do określonych kategorii danych osobowych zgodnie z Art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma Art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i zostały podjęte stosowne środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. (1) i (3), administrator danych podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz ich uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby przez administratora danych, w celu wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania podjętej decyzji.

10. . Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków naprawczych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, zatrudnienia lub lokalizacji domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzoru, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości zastosowania sądowego środka odwoławczego na podstawie Art. 78 RODO.