Kierownictwo spółki uznaje swoją odpowiedzialność społeczną. Jest ono zobowiązane do sprawiedliwego traktowania pracowników, dostawców i klientów, dba o środowisko i etyczne standardy naszego społeczeństwa. Są one zgodne z Kodeksem Postępowania i zapewnia, że będą one przestrzegane przez wszystkich pracowników.

Nasi klienci w centrum handlu

Jakość produktu i zadowolenie klienta

U nas klient jest w centrum. Jakość naszych produktów jest ukierunkowana na najwyższą satysfakcję klienta i na ciągłe doskonalenie jakości. Firma posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001 (link do świadectwa) dla naszego systemu zarządzania jakością. Aby nieustannie poprawiać jakość, kładziemy duży nacisk na wszystkie etapy przetwarzania, aby uniknąć błędów i konsekwentnie wyeliminować źródła błędów.
 

Partner biznesowy

Kontakt z dostawcami i innymi firmami jest partnerski. Opowiadamy się za uczciwymi kontaktami miedzy sobą i poprzez przejrzystość i jasne instrukcje dla pracowników przeciwdziałamy łapownictwu i korupcji.


 

Ochrona klienta

Wszystkie dane Państwa klientów detalicznych oraz kontrachentów będą traktowane jako ściśle poufne.

Dostawy towarów odbywać się będą na Państwa wniosek w całkowicie neutralny sposób. W ten sposób zaoszczędzają Państwo sobie czas na czasochłonne przepakowywanie.

Gwarantujemy, że nie będziemy się kontaktować z Państwa końcowym klientem w żaden sposób.
 

Oficjalne informacje

Regularna, ciągła i otwarta komunikacja korporacyjna jest dla nas bardzo ważna. Na bieżąco informujemy naszych pracowników, klientów, dostawców na temat najnowszych osiągnięć w firmie.

Odpowiedzialność

Ekologia i ochrona środowiska

Nasza firma przyjmuje odpowiedzialność za środowisko. Stosowane u nas technologie są przyjazne dla środowiska, aspekty środowiskowe są badane już podczas planowania i rozwoju nowych procesów lub produktów, takich jak etykiety wielostronicowe lub etykiety Booklet.
 

Zużycie zasobów

Ochrona i zachowanie naszego środowiska jest nam jako przetwórcom papieru, farb, lakierów i innych produktów potrzebnych do druku, szczególnie drogie. Udoskonalenia produktów, wprowadzanie nowych produktów oraz inwestycje w produkcji są zawsze wykonywane w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.
 

Bezpieczeństwo pracy

Każdy pracownik jest regularnie informowany na temat środków niezbędnych do ochrony ich zdrowia w pracy. Alkohol, narkotyki lub inne substancje szkodliwe są tutaj zabronione. Stanowiska robocze są zaprojektowane zgodnie z wytycznymi prawnymi zgodnymi z bezpieczeństwem pracy.
 

Ochrona konsumenta

Ze względów bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów dostarczane są tylko towary, które nie są sprzeczne z interesami konsumentów oraz przepisami prawnymi.
 

Prawa człowieka

Nasza firma przestrzega międzynarodowych praw człowieka i pilnuje, by nie przyczyniać się do powstania urazów.
 

Zaangażowanie społeczne

Po ówczesnym uzgodnieniu proponujemy grupom projektowym zwiedzanie naszej firmy aby zapoznać się z naszą "czarną sztuką". Regularnie przekazujemy środki na cele charytatywne takie jak UNICEF, szkoła dla ślepych itp, wspieramy instytucje lokalne i krajowe oraz promujemy sport.
 

Utrzymanie kompetencji i rozbudowa

Mamy w naszej firmie możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego. Wszyscy pracownicy mogą kontynuować naukę w danej dziedzinie pracy, na przykład w produkcji etykiet. Czasopisma i podręczniki są darmowe. Wprowadzaniu nowej technologii lub oprogramowania towarzyszą szkolenia pracowników. Informacje z Internetu są w firmie przez cały czas dostępne.
 

Godzenie rodziny z pracą

Jest dla nas rzeczą oczywistą, aby stworzyć środowisko pracy, w którym praca może być świetną zabawą, a nie koniecznością. Jako operatorzy sklepu internetowego, musimy być dostępni również póżniejszych godzinach. Nasi pracownicy pracują w różnych zmianach. Matki z dziećmi w wieku szkolnym zatrudniamy również w niepełnym wymiarze czasu pracy. Po okresie macierzyńskim stanowisko pracy dla matki z dzieckiem jest dostępne ponownie.
 

Wykształcenie

Dajemy młodzieży szansę! Młodzi rozpoczynający pracę są mile widziani w naszej firmie i odgrywają ważną rolę w zapotrzebowaniu na wykwalifikowany personel.
 

Równe szanse

Około połowa naszych pracowników jest już od dłuższego czasu z nami- czynnik, który przemawia za wysokim "dobrym samopoczuciem" w fimie. Każdy pracownik ma świadomość, że nie jest tolerowana w naszej firmie dyskryminacja lub nękanie. Dyskryminacja pracowników ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, tło kulturowe, religię, wiek lub orientację seksualną, nie będą tolerowane.
4.8/5 Opinie klientów: 600

Ta strona używa pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu ułatwienia świadczenia naszych usług. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Dalszych informacji