Dowolny wybór formatu Dowolny wybór formatu
Bezpłatna dostawa Bezpłatna dostawa
Jakość od 1961 roku Jakość od 1961 roku
Ponad 15000 zadowolonych klientów Ponad 15000 zadowolonych klientów
Kierownictwo spółki uznaje swoją odpowiedzialność społeczną. Jest ono zobowiązane do sprawiedliwego traktowania pracowników, dostawców i klientów, dba o środowisko i etyczne standardy naszego społeczeństwa. Są one zgodne z Kodeksem Postępowania i zapewnia, że będą one przestrzegane przez wszystkich pracowników.

Nasi klienci w centrum handlu

Jakość produktu i zadowolenie klienta

U nas klient jest w centrum. Jakość naszych produktów jest ukierunkowana na najwyższą satysfakcję klienta i na ciągłe doskonalenie jakości. Firma posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001 (link do świadectwa) dla naszego systemu zarządzania jakością. Aby nieustannie poprawiać jakość, kładziemy duży nacisk na wszystkie etapy przetwarzania, aby uniknąć błędów i konsekwentnie wyeliminować źródła błędów.
 

Partner biznesowy

Kontakt z dostawcami i innymi firmami jest partnerski. Opowiadamy się za uczciwymi kontaktami miedzy sobą i poprzez przejrzystość i jasne instrukcje dla pracowników przeciwdziałamy łapownictwu i korupcji.


 

Ochrona klienta

Wszystkie dane Państwa klientów detalicznych oraz kontrachentów będą traktowane jako ściśle poufne.

Dostawy towarów odbywać się będą na Państwa wniosek w całkowicie neutralny sposób. W ten sposób zaoszczędzają Państwo sobie czas na czasochłonne przepakowywanie.

Gwarantujemy, że nie będziemy się kontaktować z Państwa końcowym klientem w żaden sposób.
 

Oficjalne informacje

Regularna, ciągła i otwarta komunikacja korporacyjna jest dla nas bardzo ważna. Na bieżąco informujemy naszych pracowników, klientów, dostawców na temat najnowszych osiągnięć w firmie.

Odpowiedzialność

Ekologia i ochrona środowiska

Nasza firma przyjmuje odpowiedzialność za środowisko. Stosowane u nas technologie są przyjazne dla środowiska, aspekty środowiskowe są badane już podczas planowania i rozwoju nowych procesów lub produktów, takich jak etykiety wielostronicowe lub etykiety Booklet.
 

Zużycie zasobów

Ochrona i zachowanie naszego środowiska jest nam jako przetwórcom papieru, farb, lakierów i innych produktów potrzebnych do druku, szczególnie drogie. Udoskonalenia produktów, wprowadzanie nowych produktów oraz inwestycje w produkcji są zawsze wykonywane w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.
 

Bezpieczeństwo pracy

Każdy pracownik jest regularnie informowany na temat środków niezbędnych do ochrony ich zdrowia w pracy. Alkohol, narkotyki lub inne substancje szkodliwe są tutaj zabronione. Stanowiska robocze są zaprojektowane zgodnie z wytycznymi prawnymi zgodnymi z bezpieczeństwem pracy.
 

Ochrona konsumenta

Ze względów bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów dostarczane są tylko towary, które nie są sprzeczne z interesami konsumentów oraz przepisami prawnymi.
 

Prawa człowieka

Nasza firma przestrzega międzynarodowych praw człowieka i pilnuje, by nie przyczyniać się do powstania urazów.
 

Zaangażowanie społeczne

Po ówczesnym uzgodnieniu proponujemy grupom projektowym zwiedzanie naszej firmy aby zapoznać się z naszą "czarną sztuką". Regularnie przekazujemy środki na cele charytatywne takie jak UNICEF, szkoła dla ślepych itp, wspieramy instytucje lokalne i krajowe oraz promujemy sport.
 

Utrzymanie kompetencji i rozbudowa

Mamy w naszej firmie możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego. Wszyscy pracownicy mogą kontynuować naukę w danej dziedzinie pracy, na przykład w produkcji etykiet. Czasopisma i podręczniki są darmowe. Wprowadzaniu nowej technologii lub oprogramowania towarzyszą szkolenia pracowników. Informacje z Internetu są w firmie przez cały czas dostępne.
 

Godzenie rodziny z pracą

Jest dla nas rzeczą oczywistą, aby stworzyć środowisko pracy, w którym praca może być świetną zabawą, a nie koniecznością. Jako operatorzy sklepu internetowego, musimy być dostępni również póżniejszych godzinach. Nasi pracownicy pracują w różnych zmianach. Matki z dziećmi w wieku szkolnym zatrudniamy również w niepełnym wymiarze czasu pracy. Po okresie macierzyńskim stanowisko pracy dla matki z dzieckiem jest dostępne ponownie.
 

Wykształcenie

Dajemy młodzieży szansę! Młodzi rozpoczynający pracę są mile widziani w naszej firmie i odgrywają ważną rolę w zapotrzebowaniu na wykwalifikowany personel.
 

Równe szanse

Około połowa naszych pracowników jest już od dłuższego czasu z nami- czynnik, który przemawia za wysokim "dobrym samopoczuciem" w fimie. Każdy pracownik ma świadomość, że nie jest tolerowana w naszej firmie dyskryminacja lub nękanie. Dyskryminacja pracowników ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, tło kulturowe, religię, wiek lub orientację seksualną, nie będą tolerowane.
4.8/5 Opinie klientów: 718