Wymogi dotyczące przygotowania danych do druku - etykiety Sandwich


WYKROJNIK  1 

Nałóż na etykietę wykrojnik w ostatecznym formacie. Musi on być nazwany jako „Stanze“ i mieć kolor specjalny. Ważne, aby był zdefi niowany jako nadruk bezpośredni (Overprint), tak aby elementy położone pod wykrojnikiem nie zostały wybrakowane (białe) lecz aby były zadrukowane kolorem.

Jeśli wykrojnik nie zostanie ustawiony, wstawimy standardowy wykrojnik z 2 mm promieniem narożnika.
 

BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ (2 MM)  2 ,
PRZESTRZEŃ ROBOCZA  4  I SPADY (2 MM)  3 

Używając zdjęć, grafi k, obiektów, które sięgają do krawędzi (wykrojnika), należy założyć co najmniej 2 mm spad od pozycji krawędzi. Dzięki temu można zapobiec powstawaniu białych brzegów. Tekst i inne ważne elementy w obrębie strony powinny zachować odległość min. 2 mm do wykrojnika.

Przestrzeń robocza – defi niuje obszar w którym umiejscowiony jest tekst lub inne ważne elementy.
 


Strona 1

 1  Bezpieczna odległość 1,5 mm
 2  Wykrojnik


Strona 2 (Strona tylna strony 1)

 1  Permanentny pasek kleju, przynajmniej 5mm
 2  Wykrojnik


Stona 3 (Strona nośna)

 1  Permanentny pasek kleju, przynajmniej 5mm
 2  Wykrojnik

Uwaga: W przypadku dwustronnicowych etykiet sandwich zadrukowuje się tylko stronę 1 i stronę 3 (baza).


NADRUK BEZPOŚREDNI / WYBRANIE KOLORU

Przy bezpośrednim nadruku górny element jest drukowany bezpośrednio na dolny element – dwa kolory się mieszają.

Przy „wybraniu“ dolny element jest odsunięty na korzyść górnego elementu - kolor jest zachowany w najczystszej postaci.
 Czcionki osadzane

Proszę zamieścić wszystkie czcionki użyte w danych do druku. Alternatywnie, można przekonwertować czcionki używane w układzie na krzywe / ścieżki.
 


 

PRZESTRZEŃ KOLORÓW CMYK

Przemysł drukarski pracuje w przestrzeni kolorów CMYK (cyan, magenta, żółty, czarny). Zapisz swoje dane w tej przestrzeni barw. Kolory RGB (czerwony, zielony, niebieski) są używane do przeglądania na ekranie i nie mogą być w pełni drukowane.KOLORY SPECJALNE (PANTONE LUB HKS)

Należy używać oryginalnych nazw kolorów specjalnych z tabeli kolorów Pantone lub HKS. Przekształcenie w CMYK odbywa się w maszynie drukarskiej.

Kolory specjalne mogą być używane tylko w druku tradycyjnym. W druku cyfrowym drukowanie odbywa się tylko w przestrzeni barw CMYK - kolory specjalne są symulowane.


 

OBRAZY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Należy używać tylko obrazów o wysokiej rozdzielczości, w zależności od rozmiaru obrazu, co najmniej 300 dpi. Obrazy o mniejszej rozdzielczości DPI, np. zdjęcia z internetu nie będą wyraźnie wydrukowane i w druku mogą wyjść nieostre. 


POKRYCIE KOLOREM

Maksymalne pokrycie kolorem nie powinno przekraczać 300%. Czarny kolor powinien składać się z czystej czerni (100% K).

 HPI-WHITE - BIAŁY PODDRUK

Aby kolory na przezroczystych-transparentnych materiałach, także na złotej i srebrnej folii miały intensywny kolor, powinnien pod tymi wybranymi elementami (logo, zdjęcia, obrazy) mieścić się biały poddruk. W tym celu należy zdefi niować kolor specjalny (np.: 20% cyan) i nazwać go „HPI -White“.
Wstaw biały poddruk pod wybranym elementem a górny element ustaw jako nadruk bezpośredni (Overprint).


 FORMAT DANYCH

Proszę korzystać z nastepujących formatów danych: PDF, EPS, TIFF, JPG.
Nie nadają się otwarte pliki: Word, Excel, PowerPoint, InDesign, Illustrator, Photoshop, CorelDraw, …


 

KOSZTY DODATKOWE

Jeśli nie mają Państwo dostępu do odpowiedniego oprogramowania do przygotowania danych do druku, oferujemy Państwu profesjonalne dopasowanie przesłanych plików. Nasze opłaty zależą od czasu poświęconego na opracowanie danych. Czas pracy grafi ka liczymy w 5-minutowych odstępach (160 zł / 1 h).


 

4.8/5 Opinie klientów: 600

Ta strona używa pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu ułatwienia świadczenia naszych usług. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Dalszych informacji