Výroba na míru Výroba na míru
Produkce v rekordním čase Produkce v rekordním čase
Kvalita od roku 1961 Kvalita od roku 1961
Osobní zákaznické poradenství Osobní zákaznické poradenství
Náš slib

CSR-SMĚRNICE

Stefan Harder
Výkonný ředitel Skupina společností harder-online GmbH

CSR (Společenská odpovědnost firem) jako součást naší firemní strategie.
Vedení podniku si je vědomo své společenské a sociální odpovědnosti. Dobrovolně se zasazuje o férové zacházení se zaměstnanci, dodavateli i zákazníky. Dbá na životní prostědí a etické nároky naší společnosti. Přitom dodržuje směrnice o chování a stará se o to, aby je dodržovali i všichni zaměstnanci

Ekonomika - trh


Naši zákazníci v centru obchodu

Kvalita produktu a spokojenost zákazníka

U nás je zákazník vždy ve středu zájmu. Kvalita našich produktů je založená na nejvyšší spokojenosti zákazníků a kontinuálním zlepšování kvality. Podnik obdržel za náš kvalitní management certifikát podle DIN EN ISO 9001 ( link auf Zertifikat). Abychom kvality dosáhli a stále ji zlepšovali, klademe velký důraz na zabránění chybám ve všech krocích zpracování objednávky a důsledně odstraňujeme příčiny chyb.

Obchodní partner

Spolupráce s dodavateli a ostatními firmami probíhá na partnerské bázi. Zastáváme férové zacházení mezi sebou a působíme proti korupci i úplatkům díky transparentnosti a jasným pokynům.


Ochrana zákazníka

Se všemi Vašemi údaji k objednávkám i koncovým zákazníkům se samozřejmě zachází přísně důvěrně. Doručení zboží probíhá na přání zcela neutrálně a bez udání našeho jména. Díky tomu si ušetříte časově náročné přebalování zboží. Jako dealeři Vám garantujeme, že Vaše konečné zákazníky nijak přímo neoslovíme.

Veřejné vztahy

Pro nás je samozřejmostí pravidelná, kontinuální a otevřená komunikace podniku. Informujeme naše spolupracovníky, zákazníky, dodavatele i celou společenskou veřejnost o všech aktuálních vývojových trendech našeho podniku.

Sociální a ekologie

Žijeme odpovědností

Ekologie a ochrana klimatu

Náš podnik přebírá odpovědnost za životní prostředí. Přičemž kontrolujeme nasazení technologií přátelských k životnímu prostředí a dbáme na aspekty životního prostředí již při plánování nebo vývoji nových postupů či produktů, jako vícestránkových etiket nebo bookletových etiket.

Spotřebovávání zdrojů

Ochrana a zachování našeho okolí leží skupině podniků Harder, jako zpracovateli papíru, barev, laků a ostatních pro tisk potřebných produktů, obzvláště na srdci. Vylepšování produktů, zavádění novinek a investice do produkčních strojů probíhají vždy s ohledem na optimální zatížení životního prostředí.

Bezpečnost práce

Každý zaměstnanec je pravidelně poučován a upozorněn na nezbytná opatření na ochranu svého zdraví na pracovišti. Alkohol, drogy, ani jiné zdraví škodlivé látky u nás nejsou povoleny. Pracovní místa jsou zařízená podle právních nařízení k zachování bezpečnosti práce.

Ochrana spotřebitele

Pro ochranu potravin i spotřebitele dodáváme jen takové zboží, které neodporuje zájmům spotřebitele, či zákonným ani úředním nařízením.

Lidská práva

Naše společnost se řídí mezinárodně uznávanými lidskými právy a dbá na to, aby se neúčastnila jejich porušování.

Společenská angažovanost

Skupinám nabízíme po domluvě možnost prohlédnout si náš podnik a zažít tak "černé řemeslo". Pravidelně přispíváme na dobročinné účely, např. Unicef, slepecká škola etc., podporujeme lokální a nadregionální instituce i sport.

Zachování a rozšíření kompetence

V našem podniku vytváříme možnosti, aby se mohli všichni zaměstnanci ve svém oboru, který se nějak týká produkce etiket, dále vzdělávat. Máme volně k dispozici odborné časopisy a knihy. Zavedení nových technik a softwarů doprovází školení zaměstnanců. Také informace na internetu jsou v podniku vždy přístupné.

Spojení práce a rodiny

Pro nás je samozřejmé vytvoření takového pracovního prostředí, ve kterém může a má být práce radostí. Jako provozovatel webshopu musíme být k zastižení i nad rámec běžných pracovních hodin, které mají ostatní tiskařské společnosti. Naši zaměstnanci pracují na různé směny. Matkám se školou povinnými dětmi nabízíme práci na částečný úvazek. Po mateřské dovolené je kolegyni s dítětem její pracovní místo, má-li zájem, opět k dispozici.

Vzdělávání

Dáváme mládeži šanci! Lidé začínající vykonávat povolání jsou v naší firmě vítáni a hrají důležitou roli při pokrytí potřeby kvalifikovaného odborného personálu.

Rovnocenné příležitosti

Asi polovina našich zaměstnancù je v podniku již delší čas, což dokazuje jejich vysokou spokojenost u nás. Každý zaměstnanec si je vědom toho, že v naší firmě nestrpíme žádnou diskriminaci nebo šikanu. Tolerováno není ani znevýhodnění zaměstnanců na základě jejich pohlaví, rasy, zdravotního postižení, kulturního původu, náboženství, věku nebo sexuální orientace.