1000 ETIKET od 1554 Kč - VČETNĚ DOPRAVY! objednat hned

Etikety na potraviny

Zde můžete nechat tisknout štítky.

Nové nařízení ohledně informací o potravinách a jeho účinky na výrobce potravin a výrobce etiket,
13. prosince 2014 vešla v platnost evropská směrnice týkající se zprostředkování informací o obsahu potravin 1169/2011 (LMIV). Tato směrnice je závazná pro všechny členské země EU, jednotlivé normy tak staví před potravinářský průmysl velké výzvy. LMIV detailně předepisuje, jak budou označovány potraviny a zakládá nová pravidla pro reklamu, bezpečnou prezentaci a prodej potravin přes internet. Obzvláště při označování výrobků prostřednictvím potravinových etiket a předávání informací dále, musí být naplněny nové parametry. Smyslem těchto nových pravidel je posílit práva spotřebitele a dosáhnout větší transparentnosti. V druhé řadě jsou takto sjednocena rozdílná nařízení jednotlivých členských zemí.

Etikety na potraviny
 

Potravinové etikety jako nosič informací

Hojnost inovací v označování potravin vyvolává u výrobců v potravinářství řadu praktických otázek: „Hodí se rozšířené informace vůbec uvádět na potravinových etiketách či obalu?“ „Které úpravy je možné na potravinových etiketách provádět?“ „Musí se stávající identifikační a označovací systémy v tomto případě obnovit?“ „Který způsob označení je správný?“ a nebo „Je potřeba podobná, ale nová potravinová etiketa?“

Vyhláška stanovuje velikosti písma pro nejrůznější údaje na potravinových etiketách. Informace musí být uvedeny na „dobře viditelných“ místech, v dobře čitelné velikosti písma, t. j. nejméně 1,2 mm. Co je od výrobců potřeba, je tedy v první řadě více místa na potravinových etiketách, aby mohlo být takové množství informací uváděno náležitě a ve vhodné formě. Zde je žádoucí, aby výrobci etiket nabídli nejvhodnější řešní pro tento průmysl. Potravinové etikety, které Labelprint24 může v libovolném nákladu nabídnout, jsou v podobě pesonalizovaných samolepících etiket na roli, sendvičových etiket a bookletových etiket. Naše potravinové etikety jsou perfektní odpovědí na každý problém ohledně značení. Každý podnik, který zpracovává potraviny, je ze zákona povinen prokázat certifikaci v souladu HACCP. Tato povinnost platí vedle výrobců také pro dodavatele, kterými jsou i dodavatelé etiket.

Etikety na potraviny – Základní informace:

Co obsahuje nové nařízení?

Potraviny, které jsou vhledem k okamžitému prodeji zabaleny a nabídnuty k samoobslužnému prodeji, musí být opatřeny veškerými povinnými LMIV údaji. V této souvislosti se jedná také o výrobky, které jsou každodenně doplňovány a nabízeny, jako například lahůdkové nebo ovocné saláty. Tyto obaly nepodléhají platným předpisům o hotových baleních, jedná se o volné zboží s tím, že je na jednotlivých členských státech EU, aby sami pevně stanovily požadavky na uvádění informací. Pro volné zboží je stanoveno uvádět informace o alegenních látkách. Tyto informace lze uvádět písemně nebo v elektronické formě a v některých případech ústně – vždy za předpokladu, že na poskytnutí informací je spotřebitel jasně a zřetelně upozorněn (např. vývěskou).

Povinnost uvádění nutričních hodnot: V budoucnu musí být napříč EU specifikován obsah kalorií a stejně tak i 6 hlavních složek. Jedná se o množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. Uvádění dalších údajů je dobrovolné, zejména informací o tom, jakou část doporučené denní dávky produkt nahrazuje. Toto nutriční označování potravin je povinné po přechodném období od roku 2016.

Lebensmitteletiketten


Označování původu čerstvého masa: Zatím bylo povinné označování u hovězího masa. Brzy bude muset být tato informace uváděna také na vepřovém, jehněčím, drůbežím a kozím.

Alergeny: Až dosud musel výrobce identifikovat alergeny v seznamu složek. Novinkou je, že tato informace bude opticky zvýrazněna, např. díky jinému stylu písma. Rovněž u nebalených potravin platí povinnost uvádět obsažené alergeny.

Jasněji označit napodobeniny: Na potravinách, ve kterých je běžně používaná složka nahrazena jinou přízadou, musí být tato informace jasně uvedena. Vedle názvu výrobku musí být i upozorněno na tuto náhražku. Maso nebo masné výrobky, které mohou vyvolávat dojem, že se jednalo o celý kus, ale jsou složeny z menších kusů nesou označení “z kousků masa” “z kousků ryb”.

4.8/5 Hodnocení zákazníků: 577

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o cookies