Általános Felhasználási és Szállítási Feltételek és Fogyasztói információk

Általános Felhasználási és Szállítási Feltételek és Fogyasztói információk 
A Harder-online Gmbh Webshopjaihoz.

(2012 Június)


§ 1 Érvényesség, Szerződő partnerek
1. A feltételek érvényesek az összes, a webshopon keresztül kötött üzletre, - a szerződéskötéskor aktuálisan érvényben lévő állapot szerint -amely a vevő, megrendelő vagy vásárló (továbbiakban Vevő) és a labelprint24.com (továbbiakban Harder) közt jönnek létre. Az ezektől eltérő feltételeket a harder nem tekint számára kötelezőnek, hacsak azok nem lettek kétoldalőan és írásban előre lefektetve.  

2. Szerződő partner a::

harder-online GmbH
Ügyvezető: Stefan Harder
An der Borntelle 4
01619 Zeithain

Fon: +49 (0) 751 56168 22
Fax: +49 (0) 751 56168 24

E-Mail: info@unserdrucker.de; info@labelprint24.de
http://www.druckerei-harder.de

Cégbíróság: Amtsgericht Dresden,
Cégjegyzékszám.: HRB 28989
EU-s adószám.: 230296876

§ 2 Tanácsadás
1. A Harder csak és kizárólagosan vevői kérésre végez tanácsadást.A ajánlatokban szereplő adatok nem minősülnek tanácsadásnak.. 
2. A Harder által nyújtott tanácsadás kizárólagosan a saját cégből származó empirikus adatokon alapul, és a technika és tudomány aktuális állása szerinti állapotokat csak minden kötelezettség nélkül "építi" be.A katalógusokban, brossúrákban és műszaki leírásokban szereplő adatok kötelettség nélküliek, és nem mentesítik a felhasználót saját mérések elvégzése alól.
3. A Harder tanácsadása csakis és kizárólag a saját termékekre korlátozódik, és nem vonatkozik azok, a felhsználó által történő továbbfeldolgozására, kivéve, ha erre a Harder írásban kötelezettséget vállalt. 
4. A tanácsadás csak és kizárólagosan a Herder termékeire vagy az általa nyőjtott szolgáltatásokra vonatkozik. 
Tehát nem érvényesek olyan szerződésen kívüli tanácsadásokra, ahol a tanácsadás ellenére a szolgáltatást nem a Harder nyújtja.

§ 3 A szerződés tárgya
Ezen szerződés tágyát a Harder által - a vevő specifikációk alapján - legyártott és szállított címkék képezik..

§ 4 Szerződéskötés 
Szerződéskötés kizárólagosan német nyelven jön létre.. A Szerződéskötés következőképp jön létre::
1. Az Ön megrendelése a Harder számára egy Szerződéskötést jelent.
2. A megrendelés beérkezésekor (labelprint24,com) a Harder egy visszaigazoló e-mailt küld a megrendelés adataival. Ez visszaigazoló e-mail csak a megrendelés beérkeztetését jelenti, nem annak elfogadását..
3. A szerződés csak a Harder Rendelésvisszaigazolásával jön létre. Visszaigazolásnak minősül a megrendelt címkék leszállítása is..
4. A Harder nem köteles elfogadni a Vevő megrendelését..
5. Hiányzó, hibás vagy nemteljeskörű adatok nem képezik a megállapodás tárgyát, és ezért nem képezhetik a Harder Teljesítési vagy Garanciakötezettségét, vagy a Vevő kártérítési igényének alapját. 
6. A mennyiben a Vevő egy, már leadott megrendelést visszavon, a Harder jogosult - annak kizárása nélküll, hogy egy ennél nagyobb kártérítési igényt érvényesítsen,- a megrendelés értékének 10%-át mint kezelési költség és elmaradt haszon érvényesíteni. A Vevőnek jogában áll egy ennél kisebb arányú kármértéket fennállását bizonyítani .

§ 5 Megrendelés,Felhasználói fiók, Állomány-ellenőrzés
1. A www.labelprint24.com weboldalain a Vevőnek lehetősége nyílik, hogy az úgynevezett kalkulátor segítségével - a megfelelő adatok és paraméterek megadása után - a "Számol" gomb megnyomásásval valósidejű árkalkulációt kapjon a kívánt termékre. A "Számol" gomb lenyomásával a Vevő még nem vállal kötelezettséget és nem ad le megrendelést..
2. Ahhoz, hogy a Vevő megrendeléseket tudjin leadni, szüksége van egy felhasználói fiókra, amellyel bejelentkezhet az Webshopba. A felhasználói fiók létrehozása ingyenes és szintén nem jelent még kötelezettséget a Vevő számára. 
3. Ha Vevő bejelentkezett a felhasználói fiókjába, lehetősége nyílik az általa feltöltött állományok segítségével a kalkulált címke előnézetének létrehozására.. 
4. A vevő által a megrendelés keretein belül rendelkezésre bocsájtott nyomdai állományokat a Harder leellenőrzi, azonban a leadott állományok helyességéért kizárolagosan a Vevőt terheli felelősség.. 
5. Ez nem érvényes nyilvánvalóan nem feldolgozható, vagy nem olvasható adatok esetében, illetve egyéb megállapodás (Állományellenőrzés) esetén..
A harder minden állományt egy ingyenes alap állományellenőrzés során kontrolál, ahol az állományok formátuma, a beágyazott betűtípusok, a színek, illetve a megfelelő színtartomány használata lesz ellenőrizve..
6. Amennyiben a Vevő az "Állományellenőrzés" gombra kattint, úgy az adatok egy komplett ellenőrzésen mennek keresztül, melynek költsége 12,- euró.
7. A "Megrendelem" gombra kattintva - az összes szükséges adat megadása után - a Vevő kötelező érvényű megrendelést ad a kalkulált címkére. A megrendelés azonban csak az Általános Szállítási Feltételek elfogadása után lehetséges, amelyben a Vevő elfogadja a abban foglalt feltételeket..
8. A Felhasználói fiókjába való belépés után a Vevő figyelemmel kísérheti a mehgrendelés alakulását. A megrendelés szövege a Hardernél tárolásra kerül. és bármikor űjra lehívható, kinyomtatható vagy lementhető saját gépre..
9. A felhasználói fiók bármikor törölhető a info@labelprint24,com e-mail címre küldött üzenettel..

§ 6 Proof
A Vevőnek lehetősége van egy térítésköteles Proof megrendelésére.Amennyiben a Proof alapján nem adja meg a jóváhagyást, úgy a Proof leszámlázásra kerül. Amennyiben jóváhagyja, akkor ennek költségeit a megrendelésben szereplő ár tartalmazza..

§ 7 VISSZAADÁSI- VISSZAVÉTELI KÖTELEZETTSÉG NINCS 
Mivel a szerződés tárgya a Vevő specifikus egyedi igényei szerint gyártott címke, így az érvényben lévő törvények szerint ( § 312d BGB besteht aufgrund der gesetzlichen Regelung in § 312d Abs. 4, Ziffer 1 BGB) a Hardernek nincs viszzavételi kötelezettsége, mivel a címkéket egyéb müdon értékesíteni nem lehet.

§ 8 Szerződésmódosítások 
1.  Amennyiben a szerződéskötés után a vevő még változtatni kíván, az csak írásban a Harder hozzájárulásával töténhet. 
2. Hiaányos vagy hiányzó információk esetén a Harder fenntarja magának a jogot a szerződés/szolgáltatás tárgyának módosítására. 

§ 9. Szállítás, szállítási határidők
1. A szállítás - amennyiben másként nem lett megállapodva a vevő által megadott szállítási címre történik.
2. A szállítások a gyártás befejezése után normál ügymenetben történnek. (eltérően a BGB271 paragrafussától)
3. A megállapodott szállítási határidő minden esetben az írásos visszaigazolás megküldésével kezdődik, de csak a vevő részéról teljesítendő összes kötelesség hiánytalan teljesítése után.. 
Amennyiben a szerződés tárgyában változás következik be, űgy a szállítási határidőket is ennek megfelelően kell módosítani.. 
Ez érvényes azokra az esetekre is, ahol a szerződés tárgyáról a szerződéskötést követően még egyeztetések folytak, akkor is, ha ez nem okozozz változást a szerződés tárgyában.. 
4. A szállítási határidők meghatározásánál a szokványos alapanyagbeszerzési idők lettek figyelembe véve, mindennemú előre nem látható termelési probléma bekalkulásáa nélkül.. 
5. A szállítási határidők betartottnak minősül, amennyiben az elkészült termék annak lejárta előtt elhagyta a Harder raktárát, vagy megtörtént a készrejelentés a vevő felé.
6. Ha a szállítás vagy a szolgáltatás teljesítése a vevő hibájából csúszik, úgy a Harder jogosult minden megkezdett naptári hónap után (de max 5%) a megrendelt árú értékének 0,5%-át, mimnt raktározási költség felszámolni. . 
A Harder jogosult a vevő költségére megfelelő tároló helyiséget igénybe venni, illetve az árűt biztosítani.. 
7. A Harder jogosult a megállapodott szállítási határidő lejárta előtt teljesíteni a termék/szolgáltatás szállítását..
8. Az elő/részszállítások megengedettek, és külön elszámolhatók. 
9. A megrendelő tulajdonát képező termékek (különös tekintettel állományokra és adathordozókra), csak külön megállapodás és ellenszolgáltatás fejében lesznek a Harder által megőrizve/arhíválva.

§ 10 Vis maior
Vis maior esetén a szállítási határidők a bekövetkezett események időtartamával meghosszabnak.Ide tartoznak komolyabb termelésleállások, sztrájk, Közlekedési akadályok, felsőbb utasítások a Hardernél vagy a beszállítóinál. Ez akkor is érvényes ha a Harder már a Vis maior bekövetkezte előtt csúszásban volt. Az ilyen esetekben a Harder azonnal értesíti a megrendelőt az akadályozó körülmények kezdetekor illetve azok megszüntekor.  
Amennyiben az akadályozó tényezők több, mimt 6 hétig fenn állnak, mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni.

§ 11 Árak, szállítási költségek
1. A kötelező érvényű megrendelés leadása előtt megrendelő megkapja a szerződés tárgyát képező termék/szolgáltatás árát, amit a megrendelés leadásával elfogad. Amennyiben a felek nem állapodtak meg másként, az árak Euróban értendők az INCOTERMS 2010 EXW parítása alapján, és nem tartalmazzák a szállítási, szállítmánybiztosítási vagy egyéb költségeket.. 
Az árakban foglalt törvényi előírásoknak megfelelő ÁFA-tartalom és egyéb költségtényezők a számlán külon részletezve lesznek kimutatva..
2. A Labelprint24 webshopjában leadott megrendelések esetén Németország valamint az EU területén a szállítások költségmentesen történnek. 
Egyéb országokba történő szállítások esetén a fuvarköltség külön lesz feltüntetve.
3. A Németország területén kívül eső szállítási címek esetén a fogadó ország hatósága szabhat ki egyéb költségeket (importadók, vámköltségek stb) amelyek a megrendelőt terhelik. Ezek mértéke mindíg a fogadó ország törvényeihez igazodik.További információkért forduljon az illetékes vámhatóságokhoz..
4. Az elküldött árú biztosítása a Harder által, csak a megrendelő kifejezett kérésére, és költségére történik..
 
§ 12 Fizetés, fizetési feltételek, késedelmes fizetésZ
1. A megrendelő kötelezettséget vállal a megállapodott vételár kifizetésére. A kifizetés az szerődés tárgyának és a kereskedelmi számlának a megrendelőhöz történő megérkezésekor válik esedékessé.
2. A szálmák a beérkezésük után azonnal esedékesek, mindennemű levonás nélkül. A fizetés elmaradása esetén a megrendelő minden további felszólítás nálkül is késedelbe esik, és ezzel elveszti jogosultságát minden kapott kedvezményre.. 
3. A megrendelő az árú ellenértékét banki átutalással, PayPal-lal vagy utánvéttel egyenlítheti ki. 
4. Csekk vagy váltó elfogadására a Harder nem kötelezett.
5. Es gilt § 286 Abs. 3 BGB; danach befindet sich der Auftraggeber 30 Tage nach Fälligkeit des Kaufpreises in Verzug. 
6. Késedelmes fizetés esetén a Harder jogosult (amennyiben a megrendelő gazdálkodó szervezet) a § 14 BGB alapján 8% késedelmikamat felszámítására. Amennyiben a megrendelő ne gazdálkodó szervezet, úgy a késdelmimkamat mértéke 5% lehet.. 
Emellett a Harder jogosult a késedelmes fizetés beérkezéséig minden egyéb megrendelésből származó terméket/szolgáltatást visszatartani.
7. A Harder jogosult szerződéskötéskor előlegfizetés meghatározására, amennyiben ezt a megrendelő bonitási szükségessé teszi. Az előlegfizetészel nem jár kedvezmény..
8. Amennyiben a megrendelúnek több nyitott és lejárt számlája van, úgy a Harder jogosult eldönteni saját hatáskörben, hogy melyik nyitott követelésre számolja el a beérkező összeget.
9. Amennyiben a Harder rendelkezésére álló információk alapján az ellenérték kifizetése akadályokba ütközhet, a Harder jogosult elóleg vagy előrefizetés, illetve egyég biztosítékok meghatározására.;
Amennyiben a megrendelő nem hajlandó előre/előlegfizetést teljesíteni vagy egyéb biztosítékot adni, úgy a Harder jogosult, megfelelő póthatáridő kitűzése után a megrendelés teljesítésétől elállni, és kártérítést követelni.  
10. A megállapodott fizetési határidők semmissé válnak és az összes nyitott számla esedékessé válik, amennyibena megrendelő ellen felszámolási eljárás indul, vagy a hitelképességéről negatív információ érkezik..
11. Megrendelői követeleések szembeállítására csak akkor van lehetőség, ha ezen követelések a Harder által elismerésre kerülnek, vagy jogerős bírósági döntés alapján.. 
A Harder-rel szembeni követelek engedményezésére csak kizárólag a Harder írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.
12. A megrendelő részéről visszatartási jog csak akkor keletkezik, ha ugyanabból a szerződéses viszonyból a Harder által elismert, vagy jogerős bírósági végzéssel igazolható követelése van, vagy a Harder ugyanazon jogügyletből származó kötelezettségeinek - felszólítás ellenére sem tett eleget, vagy nem adott megfeflő biztosítékokat.. 
13. A fizetési határidők abban az esetben is érvényben maradnak, ha a szállításban - a Harder önhibáján kívül - késedelem keletkezik.
14. A Harder jogosult a megállapodott árak arányos módosítására, amennyiben a vevő módosításokat eszközölt a megrendlésben, vagy a megrendelő által biztosítandó feltételek nem voltak teljesítve..
15. Probanyomások, vázlatok, tervek, jóváhagyási állományok, amelyek a megrendelő kérése készültek elkülönítve kerülnek elszámolásra.Ezek árai még a kötelező érvényú megrendelés leadása előtt egyeztetés re kerülnek a megrendelővel.

§ 13 Teljesítés helye, átvétel, kockázatviselés, csomagolás
1. A teljesítés helye minden esetben a Harder telephelye. Amennyiben egyéb megállapodás nem születik, a Harder a megrendelő által megnevezett szállítási címre küldi az árút. 
2. A megrendelő köteles a szállított árút átvenni. 
3. Az esetleges hibákból származő felelősség a nyomási jóváhagyással a megrendelőre száll át, kivéve, ha azt a jóváhagyásnál nem lehetett felismerni.
4. Az árú elvesztéséből, sérüléséből, vagy megsemmisüléséből adódó kockázat az készrejelentéssel, vagy az árú a fuvarozőnak történő átadásával a megrendelőre száll át. 
5. Egyéb megállapodás hiányában a csomagolás milyenségét a Harder állapítja meg. A feleslegessé vált csomagolóanyagok mentsítése a megrendelő feladata.S. 
Amennyiben a szállítás során az árú megsérül vagy elveszik, úgy annak tényéről azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni, és a Hardert értesíteni. A szállítmányozásból eredő károkat a megrendelőnek azonnal jelenteti kell a szállítmányozó felé és kártérítést kell követelni.. 


 
§ 14 Untersuchungs- und Rügeobliegenheit
1. A leszállított árút a megrendelőnek - amennyiben nem gazdálkodó szervezet - meghatározott időn belül át kell vizsgálnia, és az esetleges hibákat azonnal jeleznie, illetve reklamálnia kell.. 
Gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB gelten die Vorschriften des § 377 HGB sowie vergleichbare ausländische Vorschriften. Für Dienst- und Werkleistungen gilt § 377 HGB gegenüber Unternehmern entsprechend. Mängelrügen müssen schriftlich erfolgen. 
2. Die Verwendung mangelhafter Lieferungen oder Leistungen ist unzulässig. Konnte ein Mangel bei Wareneingang oder Leistungserbringung nicht entdeckt werden, ist nach Entdeckung jede weitere Verwendung des Liefer- oder Leistungsgegenstandes unverzüglich einzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein verdeckter Mangel vorliegt, trägt der Besteller.
3. A megrendelő a Harder rendelkezésére bocsájtja a kifogásolt terméket, és elegendő időt biztosít azok megvizsgálására. Amennyiben a kifogás jogosulatlannak bizonyul, úgy a Harder követelheti a felmerült többletköltségek megtéréítését
4. A kifogás emelése nem mentesíti a megrendelőt a fizetési kötelezettség teljesítése alól.. 
5. A megrendelő nem jogosult a teljes szállított mennyiség megkifogásálására, ha annak csak egy része kifogásolható..
6. Színes nyomatoknál bármely gyártási technológiánál enhye színeltérések adódhatnak. Ezek nem képezhetik a kifogás tárgyát. Ugyanez vonatkozik az esetleges mintáktól való eltérésekre is.

§ 15 Jótállás, garancia
1. A mennyivben a szállított termék hibás, akkor- egyéb megállapodás hiányában a BGB § 13 paragrafussa érvényes..
Amennyiben a megrendelő gazdálkodó szervezet, a Harder jogosult saját hatáskörben hibaelhárítást vagy pótszállítást végezni, vagy jóváírással orvosolni a hibát.. 
2. Amennyiben pótszálításra kerül sor, a vevő köteles az elsóször megkapott árút a Harder költségére 30 napon belül visszaszolgáltatni. .
3. A pótszállításokra vagy javításokra ugyanazona jótállási feltételek érvényesek, mint az eredeti árúra.
4. Többlet- vagy alászállítások 10%-ig megengedettek. Szálázásra mindíg a szállított mennyiség kerül. Amennyiben a gyártás speciális papírbeszerzésből származik úgy 1000 kg-ig 15% eza határ, 2000 kilótól pedig 20%.M.


§ 16 Felelősség a szerzői és ipari jogokért
1. 1. A Megrendelő egyedül felelős a megrendelt termék tekintetében harmadik személyek szerzői, illetve iparjogvédelmi jogainak sértetlenségéért, beleértve (de nem kizárólagosan) mindazon személyhez és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, szabadalmakat, ipari és használati mintákat, védjegyeket,márkajelzéseket, minden olyan termék tekintetében, amelynek gyártására a Hardernak megrendelést ad, továbbá minden olyan vázlat, rajz, kép, konstrukció, kompozíció és egyéb munka tekintetében, melynek felhasználására a Hardert utasította, és teljes mértékben mentesíteni fogja a Hardert mindazon eljárások, károk, költségek és kiadások tekintetében, amelyek harmadik személy ezekkel kapcsolatos igényeiből származnak.

§ 17 Felesősség korlátozása
1.
 A Harder a társaság kötelezettségeiért csak a társaság vagyonával felel..
2. Kártérítési vagy többletköltségmegtérítési igény a Harderral szemben jogcímtől függetlenül kizárt, kivéve - egyszerű gondatlanság esetén az életben, a testi épségben és az egészségben okozott kár, - szándékosan vagy vagy súlyos gondatlanságból okozott károk. 3. Szerződésben rögzített kötelezettség súlyos megszegése, valamint súlyos gondatlanság esetén a Harder a szerződés megkötésének időpontjában előre látható tipikusan bekövetkező károkért felel csak.
§ 18 Verjährung
1.
 Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Produkte, Dienst- und Werkleistungen von harder sowie die daraus entstehenden Schäden beträgt für Unternehmer gemäß § 14 BGB 1 Jahr. Der Beginn der Verjährungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 und 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreibt. 
2. Die Verjährungsfrist nach vorhergehender Ziffer 1 gilt nicht im Falle des Vorsatzes, wenn harder den Mangel arglistig verschwiegen hat, bei Schadenersatzansprüchen wegen Personenschäden oder Freiheit einer Person, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz und bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung.
3. Nacherfüllungsmaßnahmen hemmen weder die für die ursprüngliche Leistungserbringung geltende Verjährungsfrist, noch lassen sie die Verjährung neu beginnen. 
4. Für Verbraucher gemäß § 13 BGB gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 19 Tulajdonjog fenntartás
1. 
A Harder az üzleti kapcsolat alapján leszállított áru tulajdonjogát a Megrendelővel és a vele kapcsolódó vállalkozásokkal szemben az üzleti kapcsolatból eredő összes kifizetés beérkezéséig fenntartja.
2. A Megrendelő jogosult a Harder termékét a szokásos üzleti forgalomban elidegeníteni. A Megrendelőnek ezen elidegenítésből származó követelései az összes járulékos joggal együtt a követelés erejéig a Harderra engedményeződnek. A Harder ezennel elfogadja az engedményezést. 3. Amennyiben a Harder tulajdonjog fenntartással érintett árúja más szállítók termékeivel szétválaszthatatlanul feldolgozásra vagy egyesítésre került, a Nyomda megszerzi a feldolgozás által létrejött új dolog tulajdonjogát, a tulajdonjog fenntartással átadott árú értéke (a végszámlán szereplő összeg ÁFÁ-val növelt összege) és a más feldolgozott termék feldolgozáskori értéke arányában.
§ 20 Alkalmazandó jog, bírósági hatáskör
1. 
Nem gazdálkodo szervezetekkel szemben a törvényben előírt bíróság illetékes. 
Gazdálkodó szervezetekkel szembeni jogvitákban vagy a Harder székhelye szerinti illetékes bíróság, vagy a Megrendelő szerinti az illetékes -ezt a Harder választja ki.. 
2. A fizetések teljesítési helye mindíg a Harder székhely szerint illetékes bíróság.
3. Minden szerződéses és szerződésen kívüli jogvita eldöntésetekintetében a német anyagi jog előírásai az irányadóak. az EU egységes adásvételi joga (CISG) és a német nemzetközi magánjog előírásai nem alkalmazhatók.. 
4. Ha ezen feltételek egyes előírásai hatálytalanok lennének vagy azzá válnának, ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti. A szerződő felek kötelesek olyan új feltételekben megállapodni, a melyek a hatálytalan rendelkezések alapján megjelölt szerződési célnak legjobban megfelelnek, és kizárják a szerződési célok megkerülését.
5. A szerződéskötés nyelve a német.
 
4.8/5 A vevőink véleménye: 462

Az oldal használatával tudomásul veszi, hogy az ajánlat elkészítése érdekében az oldal sütiket használ.

Információ a sütikről