CSR etický kodex

CSR etický kodex

CSR etický kodex
 
CSR jako součást naší firemní strategie
Vedení společnosti si uvědomuje svoji společenskou a sociální odpovědnost. Zasazuje se dobrovolně o fér jednání se zaměstnanci, dodavateli i zákazníky, dbá na ochranu žitovního prostředí a etické nároky naší společnosti. Dodržuje kodex, a ujišťuje se, že je respektován všemi zaměstnanci.
 
Ekonomie - trh
U nás je zákazník na prvním místě. Kvalita našich výrobků, jako jsou etikety, bookletové etikety nebo sendvičové etikety se snaží o maximální spokojenost zákazníků. Podnik disponuje certifikátem DIN 9001: 2008 za managment kvality společnosti.
 
Obchodní partner
Jednání s dodavateli a ostatními firmami probíhá na partnerské úrovni. Jsme pro vzájemné spravedlivé jednání a stavíme se na odpor vůči korupci a úplatkářství prostřednictvím transparentnosti a jasných pokynů pro zaměstnance.
 
Služby pro veřejnost
Pro nás je samozřejmostí pravidelná, průběžná a otevřená podniková komunikace. Informujeme naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a celou společenskou veřejnost o všech aktuálních vývojích ve společnosti.
 
Ochrana spotřebitele
Pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele se dodává pouze zboží, které není v rozporu se zájmy spotřebitele ani právními a úředními předpisy. Pro kontakt s naším podnikem se spotřebiteli nabízí patřičné možnosti.
 
Společnost - člověk
sloučení práce a rodiny
Pro nás je samozřejmé vytvoření takového pracovního prostředí, ve kterém bude naše zaměstnance práce bavit. Jako provozovatel webshopu musíme být k zastižení během běžných pracovních dob, jaké mají ostatní tiskařské společnosti. Naši zaměstnanci pracují na různé směny. Matkám se školou povinnými dětmi nabízíme částečný úvazek. Po mateřské dovolené může matka s dítětem nastoupit opět na své pracovní místo.
 
Lidská práva
Naše společnost se řídí mezinárodně uznávanými lidskými právy a dbá na to, aby nebyla porušována.
 
Zachování a rozšíření kompetence
V našem podniku vytváříme možnosti, aby se všichni zaměstnanci v jejich oboru, který se nějak týká produkce etiket, mohli dále vzdělávat. Máme volně k dispozici odborné časopisy a knihy. Zavedení nových technik a softwarů doprovází školení zaměstnancù. Informace na internetu jsou v podniku vždy k dispozici.
 
Vzdělávání
Dáváme mládeži šanci! Lidé začínající vykonávat povolání, kteří jsou u nás vítáni, hrají důležitou roli při pokrytí potřeby kvalifikovaného odborného personálu.
 
Rovné příležitosti / Motivace zaměstnaneců
Asi polovina našich zaměstnancù je v podniku již několik let, což dokazuje jejich vysokou spokojenost u nás. Každý zaměstnanec si je vědom toho, že v naší firmě nestrpíme žádnou diskriminaci nebo šikanu. Tolerováno není ani znevýhodnění zaměstnanců na základě jejich pohlaví, rasy, postižení, kulturního původu, náboženství, věku nebo sexuální orientace.
 
Bezpečnost práce
Každý zaměstnanec je pravidelně poučen a upozorněn na nezbytná opatření pro ochranu svého zdraví při výkonu práce. Alkohol, drogy a jiné zdraví škodlivé látky u nás nejsou povoleny. Pracovní podmínky jsou navrženy v souladu s právními zásadami, které jsou v souladu s bezpečností práce.
 
Corporate Citizenship
Nabízíme školním třídám nebo mateřským školám možnosti si v určitých dnech prohlédnout náš podnik a zažít tak "černé řemeslo". Podporujeme kulturní aktivity města Weingarten sponzorováním oznámeném v programu.
 
Ekologie - životní prostředí
Ochrana klimatu

Naše společnost chápe svou odpovědnost za životní prostředí. Přičemž se snažíme využít technologie přátelské k životnímu prostředí a dbáme na environmentální aspekty již během plánování a vývoje nových postupů produkce, jako jsou vícestránkové etikety nebo bookletové etikety.
 
Spotřeba zdrojů
Ochrana a zachování našeho životního prostředí leží Harder podnikům, jako zpracovatelům papíru, barev, laků a ostatních materiálů potřebných pro tisk, obzvláště na srdci. K vylepšení produktu, zavedení novinek a investici do výroby dochází s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Pro splnění komplexních požadavků na environmentální odpovědnost, máme od února 2009 certifikát podle směrnic FSC (Forest Stewardship Council).
 
Weingarten / Großenhain, 10.10. 2013
 
Stefan Harder

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o cookies